Oplæg til debat

Integration af nye medlemmer skal debatteres bredt i den sydslesvigske offentlighed.

FLENSBORG. Et udvalg nedsat af Dansk Skoleforening og Sydslesvigsk Forening har udarbejdet et diskussionsoplæg til integration af nye medlemmer i det danske mindretal. Oplægget blev præsenteret på styrelsesmødet inden sommerferien. Oplægget anbefaler, at der udarbejdes et fælles værdigrundlag, et slags »missionspapir« eller kanon af Skoleforeningen og SSF, der kan føre til, at gruppen af ansatte helt naturligt opfatter dem selv som mindretalsansatte eller ambassadører og ikke blot som faglige medarbejdere. Målet er at implementere bevidstheden om, at vi alle sammen burde opfatte os selv som mindretalsambassadører og handle derefter.

- Dette gælder selvfølgelig ikke kun lærergruppen, men også de ansatte i foreningerne, foreningsmedlemmerne, sportsklubbernes instruktører m.m, hedder det i oplægget.

Udvalget mener, at det er en god idé at indføre en såkaldt »ambassadørordning« på skole- og foreningsniveau. Nærmere forklaret betyder det, at der på den ene side skal være lærere, der engagerer sig som »foreningsambassadører«, og dermed aktivt søger kontakten til den lokale forening, og på den anden side foreningsmennesker, der engagerer sig som »skole-/institutionsambassadører«, og dermed aktivt søger kontakten til børnehaven og skolen i distriktet.
Målet er at fremme samarbejdet mellem institutionerne og foreningerne på lokalt plan via den personlige og dagsaktuelle kontakt.

Ligesom på skole/institutionsområdet med »ambassadørordningen« anbefaler udvalget at indføre en »mentorordning« for målgruppen. Det vil sige, at man ude i de lokale forenings- og skoledistrikter finder nogle mennesker, der er parate til at stille sig til rådighed for at tage de nye ved hånden og ledsage dem ind i vores mindretalsverden.

Udvalget anbefaler også kultur og værdiformidling i form af introduktionsarrangementer og introduktionsaktiviteter på distriktsniveau - med hjælp fra organisationerne.

- Det er vigtigt at formidle vores værdier til målgruppen på en legende og interessant måde. Oplysning og underholdning må gerne gå hånd i hånd. Målet er at styrke fællesskabsfornemmelsen, hedder det i oplægget.

Ikke imponeret

I Skoleforeningens styrelse var der opbakning til, at SSF og Skoleforeningen nu spreder diskussionsoplægget rundt omkring i mindretallet, så de kan blive diskuteret.

Niels Ole Krogh kritiserede papiret.

- Jeg er ikke imponeret af dette »missionspapir«. Det er lidt sekterisk. Faktisk synes jeg kun godt om introduktionsarrangementerne. Tiden er løbet fra så massivt at »genere« folk. Hvis folk ikke synes, det tilbud, der er ikke er godt, så er de måske i en livssituation, hvor de ikke har brug for disse tilbud, sagde han. Skoleforeningens næstformand Udo Jessen påpegede, at der var tale om et kompromisoplæg, som jo først skal ud og diskuteres mere bredt. Han tog ligesom Andre Pastorff, Niels Ole Krogh og andre afstand fra kravet om sanktioner imod folk, der ikke engagerer sig i mindretallet. Et enkelt medlem i arbejdsgruppen havde krævet, at det skulle være muligt at ekskludere forældre som medlemmer af Skoleforeningen.

Daniel Dürkop