Opblødning af skoledistriktsgrænser

Skoleforeningens styrelse har sagt ja til en opblødning af skoledistriktsgrænserne for Wittbek og Ostenfeld, så forældre nu selv kan vælge, om deres barn skal optages i Ørsted Børnehave/Treja Danske Skole eller i Husum Børnehave/Husum Danske Skole.

Der tages allerede nu individuelle hensyn til forældreønsker fra området, hvilket dog indbefatter, at forældrene ansøger skriftligt herom. Men det er altså ikke længere nødvendigt.
Samarbejdsrådene ved Husum Børnehave og Husum Danske Skole har været inddraget og sendt deres høringssvar. Begge samarbejdsråd udtaler sig positivt.

Daniel Dürkop