Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Udo Jessen hilser forfatningsændring omkring det danske mindretal velkommen.

Dkflaformandsskab

Skoleforeningen har et nyt formandskab. 63 ud af 78 Fællesrådsmedlemmer stemte torsdag for den hidtidige næstformand, Udo Jessen, som efterfølger for Per Gildberg, som ikke genopstillede. Birgit Schuhmacher-Jürgensen blev valgt til næstformand, hun fik 68 stemmer.

- Det er en god dag for Skoleforeningen og for mindretallet, sagde Udo Jessen bagefter. Men det har ikke noget med mit valg at gøre, smilede han. Han rettede i stedet fokus på den slesvig-holstenske landdag, som dagen forinden havde skrevet ind i delstatens forfatning, at det danske mindretals skoler på grund af deres funktion som offentlige skoler for mindretallet skal have de samme tilskud fra delstaten som de tyske offentlige skoler

Også Skoleforeningens afgåede formand Per Gildberg og generalkonsul Henrik Becker Christensen kom i deres taler ind på hændelserne i Kiel. Alle tre roste Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) for deres politiske indsats i sagen.
I en meget personlig tale takkede Udo Jessen en tydelig berørt Per Gildberg for dens store indsats for Skoleforeningen og hele mindretallet. Samtidig vendte den nye formand også blikket fremad, da han sagde, at det er hans og styrelsens mål, at der om tre år skal være socialarbejderbetjening på alle danske skoler i Sydslesvig.

Daniel Dürkop