Ny dagtlbudschef i Skoleforeningen

Skoleforeningens nye dagtilbudschef råder over en bred praktisk erfaring som pædagog og en stærk faglig profil.

Dkflapetra5

Skoleforeningens styrelse har udpeget nuværende pædagogiske konsulent Petra von Oettingen som ny dagtilbudschef med ansvar for daginstitutionerne og Skolefritidsordningerne. Petra von Oettingen kan se tilbage på mange år med praktisk pædagogisk arbejde i Sydslesvig og har samtidig en teoretisk særdeles velfunderet uddannelse med sig i baggagen.

Efter afsluttet pædagogstudium startede Petra von Oettingen i 1992 som pædagog og stedfortræder i Sønder Brarup Børnehave. I 1996 blev hun leder af Bredsted Børnehave og tog samtidig en diplomuddannelse i pædagogisk arbejde i Odense. I 2006 blev Petra von Oettingen ansat som pædagogisk konsulent i Børne- og Skolefritidskontor. Konsulentgerningen var i den første tid begrænset til en deltidsstilling, mens Petra von Oettingen parallelt var ude som pædagog i op til 12 forskellige daginstitutioner i Sydslesvig om året. I løbet af de sidste fire år har hun sideløbende taget en master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.

- Jeg mener at kunne trække positivt på mine pædagogfaglige erfaringer fra konsulentjobbet, når jeg fremover skal løse de økonomiske og politiske udfordringer, ledelse af dagtilbuddet medfører, siger Petra von Oettingen, som glæder sig til de nye udfordringer som dagtilbudschef.

- Det drejer sig om de samme børn, de samme ledere og medarbejdere, de samme forældre og de samme kollegaer i forvaltningen. Meget er kendt og bekendt, og dog venter der et hav af nye, spændende opgaver på mig, fortæller Petra von Oettingen. Hun tiltræder stillingen den 1. september 2015 og afløser Børne- og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt, som går på pension efter 42 år i Skoleforeningens tjeneste.

- Det har ikke været en nem opgave at finde en værdig afløser for Birgit Messerschmidt, fortæller Skoleforeningens formand, Udo Jessen. Men jeg tror, at vi har fundet den helt rigtige person i Petra von Oettingen. Petra kender Skoleforeningens pædagogiske arbejde i alle dets facetter og har samtidig en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Så vores nye dagtilbudschef er godt rustet til jobbet, og vi ser frem til samarbejdet.

Fem pejlemærker for det pædagogiske arbejde

 • Reflekterende tilgang til inklusion
  Inklusion er først og fremmest et tomt begreb, der skal fyldes med alle de gode praksisfortællinger, vi allerede ser og oplever i forhold til, hvordan hvert enkelte barn trives. Inklusion betegner visionen om en fremtid, hvor ingen skubbes ud af fællesskabet, og hvor alle kan deltage ved at bidrage på forskellig vis. Heri ligger berigelsen. At føre inklusion ud i virkeligheden kræver, at vi I fællesskab reflekterer på, hvordan vi hele tiden kan give vores fællesskab nye drejninger.
 • Reflekterende tilgang til evalueringsprocesserne
  Dagtilbud arbejder rigtig meget med dokumentation, som handler om at evaluere på børnenes læring og understøtter dialogen med forældre. I den kommende periode vil vi yderligere øge opmærksomheden på at videreudvikle evalueringskulturen og reflektere over, hvordan pædagogerne tilrettelægger de lærings- og udviklingsprocesseer, der udvikler den pædagogiske praksis i dagtilbuddet.
 • Tydelig ledelse på alle niveauer
  tager udgangspunkt i formen »hvordan kan du tænke anderledes omkring dig selv og dine muligheder?«. Etableringen af denne ledelsesform vil fortsat blive sat på dagsordenen - både i den løbende dialog, i ledernetværkene og på efter og videreuddannelsesområdet.
 • Børnemiljø i pædagogiske læreplaner
  Alle daginstitutioner skal sikre, at alle børn inddrages i de lærings- og udviklingsprocesser, der igangsættes. Der skal sikres at barnets perspektiv i forhold til de voksnes ideer tilgodeses - både når ideen vokser og når ideen aktualiseres. Der skal ses på, hvordan der sker udvikling og læring også i forhold til barnet.
 • Involverende forældresamarbejde
  Når vi i dagtilbuddet ser med forældrenes øjne, får vi viden om, hvordan forældrene oplever barnets hverdag i institutionen. Derved forstår vi også, hvordan forældrene oplever dagtilbuddets intentioner, og får viden om, hvordan dagtilbuddet bedst griber det an med at få forældrene med ind i forhold til arbejdet med pejlemærkerne. Også her vil refleksioner danne grundlaget for at skabe en gensidig forståelse, så barnet genkender sammenhæng mellem hjemmet og dagtilbud.