Når det bruser og bobler

Børnehavebørn eksperimenterede på livet løs.

Dkflaingridhjemmet

Ingridhjemmet i Flensborg havde forleden emneuge for hele børnehaven med »Natur og Naturvidenskab« som tema. Børnene blev inddelt i tre grupper: Vand, skov og eksperimenter. I vandgruppen lærte børnene om »vandets kredsløb« og vandets forskellige egenskaber som f.eks. kraft og overfladespænding. Børnene fik rigelig lejlighed til at blive våde og afprøve deres sanser gennem forskellige eksperimenter.
I skovgruppen lærte børnene om primitiv madlavning og, hvad ild kan bruges til, og i eksperimentgruppen lavede børnene små sjove forsøg. Det fremmede deres lyst til at undersøge, opleve og erfare og derved opnå viden om naturvidenskabelige fænomener.

Emneugen sluttede af med et åbent hus-arrangement, hvor forældrene fik lejlighed til at se, hvad deres børn havde beskæftiget sig med.

Daniel Dürkop