Når de små efterlader deres kreative spor

Kursus om at fremme vuggestuebørns kreativitet.

Dkflakreativebørn

Hvert vuggestuebarn er en unik, lille personlighed, et selvbevidst lille menneske, som vil opdage og erfare sin omverden med alle sanser. Alt bliver rørt og følt på med fingrene, fødderne, munden og den øvrige krop. Forleden blev der afholdt et kursus om kreative aktiviteter for vuggestuebørn. Her var det så pædagoger og medhjælpere, der fik lov til at afprøve sanserne og sætte sig ind i de helt smås følelser.

- At arbejde med kreative processer, der tilgodeser ovenstående behov, styrker børns selvværd og skaber daglig glæde, fordybelse og udvikling, siger kursuslederen Christina Strunz-Ewel.

Kurset kom ind på teori omkring vuggestuebarnets kreative færdigheder og behov - faktorer, der er afgørende for, at en kreativ aktivitet kan skabe positiv udvikling, og der blev afprøvet forskellige kreative aktiviteter i praksis.

Tre grupper

Vuggestuebørn kan inddeles i tre grupper, når det handler om, at de efterlader kreative spor. Frem til de er et år gamle, begrænses de synlige spor oftest ved at smøre med de materialer, der er til rådighed - nemlig maden. Når de bliver lidt ældre, begynder de at blande forskellige materialer sammen, og når de er mellem to og tre år, begynder de at kunne se sammenhænge og opnå en forståelse af, at farver, materialer og elementerne har deres særlige egenskaber. Børnene får en forståelse for egenskaberne, hvis de får tid, mulighed og rum til at eksperimentere, lege og undersøge genstande og materialer.

Daniel Dürkop