Murens fald - hvad rager det mig!

For de unge på A. P. Møller Skolen og Dom Schule i Slesvig er murens fald historie. Det er noget, der skete inden de blev født. I et fælles projekt arbejdede eleverne med forskellige aspekter af livet i DDR.

Murens -fald

Elever fra 12. årg på A. P. Møller Skolen har sammen med elever fra det tyske gymnasium, Dom-Schule, i Slesvig gennemført et projekt om murens fald for 25 år siden. Under titlen »25 år murens fald - hvad rager det mig« havde de til opgave at udvikle nogle postkort, som skulle markere den fredelige revolution i DDR.
Projektet var et samarbejde med uddannelsesinstitutionen Scheersberg, som for tiden kører et projekt »Schleswig-Holstein, Dänemark und die DDR«. Derfor startede projektet med et ophold på Scheersberg, hvor eleverne arbejdede med forskellige aspekter af livet i DDR og flugten.

Kreativ process

Det var også her, de startede den kreative proces, fik en masse baggrundsinformationer om hændelserne for 25 år siden og forberedte et besøg i Berlin. Med invitation fra det lokale forbundsdagsmedlem Sabine Sütterlin-Waack (CDU) gennemgik klasserne også her et tæt forløb om DDRs og murens historie - hvor frihed netop ikke var en selvfølge. De besøgte mindesteder, det berygtede Stasifængsel i Berlin Schönhausen og fandt motiver til postkortene.

- Det har været et spændende samarbejde. Man skal jo lige gøre sig bevist, at murens fald er noget, der skete inden de unge blev født. For dem er det historie. Nogle af dem har måske virkelig haft den opfattelse, at det ikke er noget, der rager dem. Men besøget i Berlin, især i statsifænglset, hvor forhenværende fanger fungerer som guide, har gjort et stort indtryk på de unge, siger samfundsfaglærer Jan Schlüter.

- Da de stod overfor et menneske, som var blevet fængslet for sine politiske holdninger, og som kunne fortælle dem om forholdene dengang, forstod de, at et Tyskland, hvor frihedsbegrebet har været indskrænket, slet ikke er så langt væk. Jeg tror, der har fundet en udvikling sted, siger Jan Schlüter.

Det har været en god sidegevinst, at eleverne fra de to slesvigske gymnasier lærte hinanden noget bedre at kende. Samtidigt var det ifølge jan Schlüter helt tydeligt, hvilken stor kulturel forskel der er mellem de danske mindretalsskoler og de tyske naboskoler, når man ser på, hvordan lærerne og eleverne omgås hinanden.
- Det var helt klart også et kulturmøde, siger han.

DDR spejlet i kunst

DkflamurenudstillingTo klasser i A. P. Møller-Skolens 13. årgang har lavet et kunstprojekt omkring murens fald for 25 år siden. Det var ligeledes et samarbejde med projektet »Schleswig-Holstein, Dänemark  und die DDR« på Jugendhof Scheersberg. Eleverne, som kom fra en sproglig og en samfundsvidenskabelig klasse, var på Scheersberg i 2,5 dage for at producere billeder, skulpturer, tekster eller streetart med flugt, diktatur og frihed som motiver. Arbejdet mundede ud i en udstilling på skolen. En del af eksponaterne er blevet solgt til fordel for studentereksamenskassen.

Daniel Dürkop