Ministerbesøg i Skoleforeningen

Undervisningsminister til frokostmøde om inklusion og centrale prøver.

Dkflabritta Ernst

Den nye slesvig-holstenske undervisningsminister, Britta Ernst (SPD), var forleden på besøg på Gottorp-Skolen. Det var første gang, ministeren besøgte det danske mindretal, og hun tog sig god tid. Besøget varede tre timer.

- Vi havde bevidst valgt Gottorp-Skolen, fordi der både er folkeskole, specialklasser og børnehave med vuggestue lige ved siden af, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.
Skoleleder Helga Light Braun viste rundt og forklarede om det særlige ved for eksempel at have folkeskole og specialskole under et tag.

Inklusion var således også et af emnerne, da ministeren efter rundvisningen havde et møde med Skoleforeningens formand og direktionen.
- Inklusion er en stor udfordring for vores skolevæsen med mange små enheder, forklarede Udo Jessen, og afdelingsleder Olaf Runz kom ind på, at det for Skoleforeningen er vigtigt at kunne samarbejde med de tyske myndigheder på området, et problem, som er blevet drøftet en del i de seneste måneder. Her har ministerbesøget allerede haft nogle positive effekter i enkeltsager.

En anden tradition

Et andet emne var de centrale afslutninger, for eksempel studentereksamen, hvor gymnasieeleverne i de forskellige delstater får stillet de samme opgaver.
- Det er en udfordring for os, fordi vi har en anden pædagogisk tradition. Vi vil meget gerne lave vores egne opgaver, som så selvfølgelig skal godkendes af ministeriet, sagde Udo Jessen.

Britta Ernst argumenterede for centralt stillede prøver, da de efter hendes mening sikrer kvaliteten i undervisningen.
- De skaber en sammenlignelighed, som forhindrer, at de, der har råd til det, sender deres børn på privatskoler, fordi de mener, at der der får en bedre uddannelse, sagde ministeren, som dog lovede at tage sagen op i ministeriet.
Britta Ernst roste den dejlige atm‑osfære, der hersker på Gottorp-Skolen og ikke mindst sin første ægte danske frokost med smørrebrød tilberedt af en gruppe forhenværende lærere på skolen.

Daniel Dürkop