Mange muligheder for frisiskundervisning

Enighed om at det frisiske sprog i de danske skoler i Nordfrisland skal styrkes igennem en fælles indsats.

Friisk Foriining og Skoleforeningen har på et første møde drøftet muligheden for mere frisisk undervisning i de danske skoler i Nordfrisland. Hvordan frisiskundervisningen kommer til at se ud, er ikke lagt fast, men der er en del muligheder. Friserne selv har før ikke lagt skjul på, at de gerne så obligatorisk frisiskundervisning på nogle danske skoler i Nordfrisland, Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og formand Udo Jessen bragte på styrelsesmødet et obligatorisk tilbud, det vil sige et fast valgfag på skolerne.

Op til samarbejdsrådene

I sidste ende må graden af frisiskundervisningen være op til samarbejdsrådene på de enkelte skoler eller til fællerådet, når det gælder om timefordelingen.
Skoleforeningens styrelse har givet friserne tilbuddet om, at Skoleforeningen sammen med friserne vil tage ud til skolerne for at gøre reklame for et udvidet frisisktilbud.

Dialog med forældrene

- Det vigtige er, at vi er enige om, at det frisiske skal styrkes. Nu skal vi ind i en dialog ikke mindst med forældrene og skolerne, om hvordan vi kan omsætte dette ønske. Det er en udfordring, hvis man ser på timefordelingsplanen, siger Udo Jessen. Formanden svarede også på kritikken  om at der er fare for, at de danske skoler i Nordfrisland kommer bagud i forhold til frisiskundervisningen på de offentlige tyske skoler.

- Vi kan godt tåle sammenligningen. På de danske skoler i Nordfrisland modtager 98 ud af i alt 1174 elever på 1.-10. klassetrin frisisk undervisning. Det svarer til 8,4 procent. På de tyske skoler i amtet får 827 eller seks procent af eleverne frisiskundervisning. Men der er ingen tvivl, det kan blive bedre, sagde Udo Jessen.

Daniel Dürkop