Læsefærdighederne får et skub

Ny metode giver gode resultater i Skoleforeningen.

Dkflalskub

I løbet af skoleåret er der blevet uddannet læseskub-lærere til alle danske skoler i Sydslesvig. Læseskub er en særlig læseindlæringsmetode, som anvendes på de elever, som trænger til et »skub« i forbindelse med deres læseindlæring. Kort sagt går princippet ud på, at man udvælger tre-fire elever fra 1. klasse, som får undervisning efter læseskubmetoden. Det er 30 minutters daglig undervisning efter en bestemt metode i en længere periode. Målet er, at eleven efter denne undervisning skal have et læsestandpunkt, der svarer til klassens middel. Ideen er også, at man med denne metode får fanget eleverne, før de lider nederlag i deres læseindlæring og helt mister læselysten. Erfaringer har også vist, at det ikke kun er de tre-fire elever fra en årgang, der får glæde af læseskubbet, men at selve læseskublæreren og samarbejdet med lærerne omkring klassen kan være en katalysator for læseindlæringen i hele klassen.

Undervisningen bygges op således, at eleven både læser en tekst, der er øvet hjemmefra med forældrene, en tekst, som er blevet gennemgået med læreren dagen før, og en ukendt tekst. Der arbejdes målrettet med problemfelter, eleven lige er ved at kunne, og der tages i undervisningen afsæt i noget, eleven interesserer sig for. Det centrale i denne opbygning er at få eleven til at få en succesoplevelse, så han eller hun bevarer modet og lysten til at lære.

Thor fandt læseglæden

Læseskub blev til kvalitetstid både i skolen og i hjemmet.

For Thor var det ikke helt nemt at lære at læse, da han startede i 1. klasse.
- Det var mest selvtilliden, det haltede med, siger hans læseskublærer, Maike Schulz.
For at der ikke skulle udvikle sig et rigtigt problem, blev Thor udvalgt til at deltage i læseskub, og det har hans mor, Stine, været rigtig glad for.

- Før læseskub syntes Thor, at det var rigtig træls at læse. Men det har fuldstændig ændret sig med læseskub. Pludselig var det at læse sammen med mig godt samvær. Det var sjovt og hyggeligt, smiler Stine, mens Thor nikker.

Læseskub fungerer kun som et samarbejde mellem skolen og hjemmet. Forældrene skal øve med barnet - det er en betingelse.
- Og det var rigtig godt, at det var en fælles lektie, for det var bare noget, der skulle gøres hver dag, siger Stine.

Det er sjovt at læse

For Thor har læseskub betydet, at han har fundet læseglæden.
- Nu ved jeg, at det er sjovt at læse, og undervisningen er også blevet meget sjovere, siger Thor.
Både hans mor og Maike Schultz kan tydeligt mærke forandringen.
- Thor følger med på en anden måde. Han læser vejskilte eller på mælkekartoner. Han ser alle de ting omkring ham, der har noget tekst, siger Stine, og Maike Schulz kan se udviklingen i den daglige undervisning.

- Jeg kan mærke, at han nu er der, hvor han skal være. Han er blevet meget mere kritisk over for sin egen læsning, det vil sige, at han ved, hvornår han læser forkert, siger Maike Schultz.

Når de på skolen læser læsebånd, står han forrest i køen. For ham har det været en stor gevinst at have læreren for sig selv under læseskub-forløbet, og han har været rigtig ked af, det var slut.

Når læseverdenen åbner sig

Dkflahanshelgesen

Læseskub var lige den metode, Knud havde brug for.

For Knud har det at læse været en forhindringsbane. Det var noget, han brugte mange kræfter på. Derfor var han lige den rigtige til at afprøve det nye læseskubforløb, mente læseskublærer Sybilla Nitsch i foråret, da hun skulle finde elever til læseskub.

- Problemet var så stort, at han ikke magtede at tage fat i det, men det gjorde han igennem læseskub, fortæller hun.
Og udviklingen gik stærkt.
- Det var ikke kun, at han begyndte at læse. Meget hurtigt begyndte han også at dramatisere teksterne og bruge forskellige stemmer. I starten tænkte jeg, at bøgerne var for nemme, men de var helt rigtige, for han fik en rigtig god oplevelse, siger Sybilla Nitsch. Knud har fået en læselyst, han ikke havde før.

Hans mor, Birte kan se udviklingen i dagligdagen.
- Han læser det, der er omkring ham. Man kan mærke, at der har åbnet sig en verden for ham, siger hun.
Og det har også helt konkrete fordele for Knud, at han er blevet bedre til at læse.
- Nu går han selv til computeren, åbner Youtube og skriver Brandmand Sam i søgefeltet, så han kan se sin yndlingsserie, fortæller Birte.

Udslaget for, at læseskub har haft en kæmpe succes hos Knud, er efter Sybilla Nitschs mening, at Knud har fået enkeltundervisning og bøger, han kunne lide.
- Læseskub er en meget struktureret metode. Jeg har været imponeret over, hvor hurtigt børnene forstod metoden og vidste, hvordan de skulle bruge den. For mig som læseskublærer har metoden den fordel, at jeg helt tydeligt kan se, hvad det er, de unge gør forkert, og hvilke forkerte strategier de har lært sig for at kunne overleve nogenlunde i klassen. Derfor kan jeg give dem nye redskaber, siger Sybilla Nitsch, som også selv har lært noget af læseskubmetoden.

- Forløbet har en meget positiv tilgang. Jeg har lært, at jeg måske kritiserer for meget og på de forkerte tidspunkter. At rette eleverne i selve oplæsningssituationen skaber stress. Analysen af, hvad der gøres forkert, skal ske bagefter, siger hun.

Daniel Dürkop