Konference om tosprogethed

Sydslesvig har været vært for en pædagogisk konference med fagfolk fra fire nordiske lande.

Dkflanordiskel +ªrere1

I starten af november har Dansk Skoleforening været vært for en årlig tilbagevendende pædagogisk konference, som har fundet sted i Flensborg og i Slesvig.

»Venskabsbyernes Ungdoms Konference« er et arrangement, hvor lærere, pædagoger og elever fra de næststørste nordiske byer Bergen, Göteborg, Åbo og Århus samt Flensborg og Slesvig på skift mødes for at lære om hinanden og uddybe de nordiske kontakter.

Sidste år var skoleelever fra de fire byer på besøg i Sydslesvig. I år var det så lærere og pædagoger. Emnet for konferencen var tosprogethed. De nordiske lærere og pædagoger var i løbet af deres ophold på besøg i sydslesvigske skoler og børnehaver for at høre om sprogsituationen, overvære praksis og komme i en pædagogisk dialog med værtslærere og pædagoger. Desuden brugte deltagerne tid på vidensdeling og et videnskabeligt oplæg om tosprogethed ved professor Elin Fredsted fra Flensborg Universitet.

Ude i institutionerne

I slutningen af opholdet blev der også afholdt en lederkonference med skolechefer og forvaltningsledere.

Onsdag var der afsat tid, til at de enkelte faggrupper kunne berette om det, de havde oplevet ude i de sydslesvigske institutioner. Det blev blandt andet fremhævet, at det er en fordel, at tosprogetheden i Sydslesvig ikke er så ulige, da stort set alle i det danske mindretal taler begge sprog, mens pædagoger og lærere i de andre byer har børn med vidt forskellige sprog ved siden af landets sprog.  For de finnlandsvenske deltagere fra det finske Åbo var det dog en lignende situation som den de har derhjemme med finsk og svensk.

- Nu kan vi tage hjem og fortælle vores elever, at der er andre, der er lige som dem, sagde de. I det hele taget roste de nordiske pædagoger og lærere, at man i Sydslesvig ikke opfatter tosprogethed som et problem. Gæsterne fik derfor en masse redskaber med hjem til at løse de udfordringer der er i at undervise tosprogede børn. Samtidig opfordrede deltagerne fra de nordiske byer sydslesvigerne til, at gøre mere ud af at fortælle deres unge, at deres danske sprog og kultur er døren ind til hele norden.

Daniel Dürkop