Kollegieværelser til lærlinge

Ungdomskollegiet stiller fem værelser til rådighed for unge sydslesvigere der komme fra ydreområderne og skal i lære i Flensborg eller omegn.

Ungdomskollegiet02Ansøgninger sendes til kollegiets forstander:

Allan Pedersen
Marienhölzungsweg 66
24939 Flensburg
eller via Allan.Pedersen@skoleforeningen.org