Karaktersag tæt på løsning

Skoleforeningen ser efter et møde med to ministerier i København optimistisk på mulighederne for at finde en løsning til gavn for sydslesvigske studenter.

IMG 0367

 Flensborg/København. - Jeg er overbevist om, at der er kommet en afgørende åbning i sagen. Vi rejser i hvert fald hjem med en helt anden positiv fornemmelse, end det var tilfældet tidligere.

Direktør for det danske skolevæsen i Sydslesvig, Anders Molt Ipsen, var ovenud glad og tilfreds efter et godt halvanden timer langt møde om den såkaldte karaktersag med embedsmænd i både undervisnings- og forskningsministeriet tirsdag i København.

- Vi havde et godt og konstruktivt møde og har fået lovning på, at de to ministerier nu vil arbejde videre på sagen i et forsøg på at finde muligheder for at give studenter fra Sydslesvig en form for mindretalsbonus ved omregning af deres tyske karaktergennemsnit til den danske karakterskala, fortæller Anders Molt Ipsen.

Problemet opstod i sommer, da de danske myndigheder meddelte, at de ikke længere ville fastholde den særlige karakteromregning af en sydslesvigsk studentereksamen til brug for det danske optagelsessystem til de videregående uddannelser.

Fremover skulle sydslesvigske studerende som følge af gældende EU-regler sidestilles med alle andre gymnasieelever fra Tyskland. Det medførte lavere gennemsnitskarakter til stor utilfreds syd for grænsen.

- Ministerierne gav udtryk for, at vore argumenter gav anledning til eftertanke, så jeg ser fortrøstningsfuldt på mulighederne for at finde en løsning, som begge sider kan leve med, siger Anders Molt Ipsen.

- Der er selvfølgelig en masse jura i sagen, da der skal udarbejdes en ordning, der ikke giver andre mulighed for at få lignende særregler som det danske mindretal, erkender han.

Skoleforeningens delegation bestod foruden direktøren for Skoleforeningen af rektorerne for de to danske gymnasier i Sydslesvig, Ebbe Rasmussen og Jørgen Kühl, samt lederen af skoleforeningens gymnasieafdeling, Olaf Runz.Mads Bruhn

Mads Bruhn