Jubilarer i Skoleforeningen

Mangeårige ansatte blev fejret på Ungdomskollegiet.

Dkflajubil +ªum1

I starten af november har Skoleforeningen holdt sin årlige jubilæumsfest for ansatte, der har været i Skoleforeningens tjeneste i 25 og 40 år. I år har ikke mindre end 21 medarbejdere haft 25 års jubilæum, 40 års jubilarer var der seks af.

- Vi vil gerne sige jer tak for et mangeårigt samarbejde og indsats for Skoleforeningen, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen under sammenkomsten på Ungdomskollegiet i Flensborg. Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, sagde: - Det arbejde vi udfører i Skoleforeningen er til for dem, der gerne vil være en del af vort fællesskab. Og det er vel ikke helt ringe at kunne få lov til at arbejde med børn, unge på baggrund af forældrenes frie tilvalg. I den sammenhæng kan vi glæde os over, at de frie rammer og mulighederne for frie tilvalg ikke har været til ulempe for vort arbejde, sagde han og tilføjede:
- Mon ikke også det skyldes, at Skoleforeningens mange medarbejdere er bevidste om, at frihed, åbenhed og åndsfrihed er med til at frisætte kræfter, der giver et engagement, der er afgørende for, at vore børn, unge og forældre synes om at være med hos os.

Daniel Dürkop