Jaruplund Højskole ind i en god udvikling

Jaruplund højskole er midt i en proces, der skal sikre både den økonomiske og indholdsmæssige fremtid.

Dkflujaruplund H Jskole 4

På det seneste styrelsesmøde kom Jaruplund Højskoles nye forstander, Karsten Dressø med en foreløbig status over højskolens udviklingsproces.

- Vi har taget udgangspunkt i vores fælles fundament, det vil sige, at vi vil gøre mere af det, der virker på højskolen og lære af det, der ikke virker. Vi skaber klarhed omkring vores værdigrundlag. Jaruplund Højskole er en Grundtvigsk højskole, der formidler folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse, og vi bygger på værdien af gensidig respekt, forskellighed, positivt livssyn, dialog, levende fortællinger og fællesskab med plads til alle samt mulighed for personlig udvikling. Vi møder mennesker, der hvor de er og med venlighed, sagde Karsten Dressø på mødet.

- Det er vores mission at formidle Sydslesvigs historie og kultur, at være en del af et mindretal og nordiske og europæiske strømninger. Vi vil udvikle mennesker gennem viden, dialoger og indsigt og der igennem skabe grundlag for refleksion. Vores vision er at have en fyldt højskole, og gøre det så godt, at dem vi møder, bliver positive ambassadører for Jaruplund Højskole og Sydslesvig, sagde han.

Tre søjler

For at opnå denne vision satser Jaruplund Højskole på tre søjler: Lange kurser, korte kurser og anden indtægtsgivende virksomhed, det vil sige udlejninger, konferencer, kurser m.m.

- Vi har allerede nu omkring 200 tilmeldinger til de korte kurser. Det er rigtigt fint. Vores mål er at få 30 årselever. For de lange kurser betyder det, at vi vil lave et langt kursus i foråret og et i efteråret. Vi arbejder også på at tilbyde tre nye liniefag. Et af dem skal omhandle mindretal og sameksistens, hvor vi gerne vil samarbejde med de mange organisationer i grænselandet. Desuden  vil vi gerne tilbyde en række valgfag med udgangspunkt i alt det, vores lærere kan. Her spænder mulighederne bredt, fra dykning til italiensk for begyndere.

- Vi er i gang med at overveje, om disse valgfag også kan åbnes op for almindelige sydslesvigere som en slags dagskursister, siger Karsten Dressø, som desuden arbejder på, at sydslesvigere kan være med til andre arrangementer for højskolens elever.

- Vi tænker på, at sydslesvigere kan få mulighed for at deltage i vores spændende foredrag evt. kombineret med et måltid aftensmad. Dette håber vi kan blive en realitet i løbet af efteråret og både på de korte og lange kurser. I vores mission står der bl.a. at »formidle det at være en del af et mindretal« og de bedste formidlere af dette er jo os, der er en del af mindretallet. Til de forskellige arrangementer ville der være gode muligheder for at møde hinanden og have gode dialoger, siger Karsten Dressø.

Daniel Dürkop