Handicappede skal vælge tillidsrepræsentant

Ansatte med et handicap skal pege på en repræsentant for de næste fire år.

Frem til mandag den 10. november er der valg til handicap-tillidsrepræsentant (Schwerbehindertenvertretung).

Hvis man har lyst til at stille op til en af posterne, skal der afleveres et skriftligt valgforslag til valgbestyrelsen senest mandag, den 13. oktober kl. 13.

Det skal fremgå tydeligt af valgforslaget, om personen kandiderer som handicap-tillidsrepræsentant eller som stedfortræder. På hvert valgforslag kan der foreslås en handicap-tillidsrepræsentant og to stedfortrædere. Valgforslaget skal underskrives af mindst tre valgberettigede personer med angivelse af navn, fornavn, fødselsdag, stillingsbetegnelse og tjenestested. Der vedlægges en skriftlig samtykkeerklæring fra kandidaterne. En formular kan fås ved henvendelse til valgbestyrelsen.

Valgbare er alle personer, som er fyldt 18 år og har været ansat i mindst seks måneder. Man behøver ikke være anerkendt handicappet for at blive valgt. Valgret derimod har kun personer, som er anerkendt handicappet eller ligestillet og er opført på valglisten. Indsigelse imod listen kan foregå skriftligt, inden den 13. oktober.
Efter at alle valgforslag er afleveret bliver kandidatlisten offentliggjort.

Valgbestyrelsen har besluttet, at valget udelukkende foregår skriftligt. Sidste frist for aflevering af stemmesedler er mandag, den 10. november kl. 13. På dette tidspunkt finder der en offentlig stemmeoptælling sted i driftrådets mødelokale.

Daniel Dürkop