Håndværk og design fra 4. klasse

De gamle fag sløjd og håndarbejde bliver slettet af det danske skoleskema. I stedet får eleverne fra 2016 ét fag, hvor de skal arbejde med teknikkerne på tværs af de gamle faggrænser

Ladelund3-8

Med den nye Folkeskolereform følger et helt nyt fag: Håndværk og design. Meningen er, at eleverne skal arbejde fra ide til produkt, det vil sige, at de ud fra deres ide først skal designe produktet, dernæst bruge teknikkerne fra sløjd og håndarbejde indtil deres ide er lavet færdig. Det sker fra 4. klasse.
- Håndværk og design er skabt ud fra tanken om, at børn idetænker og bruger de forskellige indgange til at realisere deres ideer, siger Alexander von Oettingen, der er udviklingsdirektør for Udvikling- og Forskningsafdelingen ved UC Syddanmark og dermed ansvarlig for læreruddannelsen.

Elevernes læring

»Koblingen mellem teori, praksis og anvendelsesorientering er helt afgørende for elevernes læring. Håndværk og design skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design,« står der på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her står videre, at:
»Med det nye fag lægges der vægt på en modernisering og styrkelse af de håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer hos eleverne.«
Tanken er, at kombinationen skal koble teori, praksis og anvendelse og rette elevernes interesse mod erhvervsuddannelserne og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk og design.
Fra 1. – 5. klasse skal eleverne have billedkunst, der erstatter det gamle fag formning.
Nogle skoler har allerede skiftet sløjd og håndarbejde ud med det nye fag Håndværk og design, men fra 2016 skal alle skoler have omstillet sig.
- Skolerne kan, hvis de vil, lægge Håndværk og design sammen med madkundskab, altså det tidligere hjemkundskab, fortæller Alexander von Oettingen.
På læreruddannelserne svarer faget til 30 ects, det vil sige til et helt semester uden andre fag. De studerende skal ud over håndværk og design også lærer om materialer og kultur.
I Tyskland har man allerede faget Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherbildung, her er der fokus på at skabe, det vil sige bruge kreative og kommunikative elemeter, samt på materiale- og værktøjskundskab og sikkerhedslære.