Godt nyt i karaktersag

Ifølge Flensborg Avis er der godt nyt til kommende studenter fra det danske mindretals to gymnasier.

Duborg-Skolen

Efter et møde i Sydslesvigudvalget med både undervisningsminister Christine Antorini, Socialdemokraterne (S), og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, Det Radikale Venstre (R), står det ifølge Flensborg Avis klart, at den såkaldte karaktersag er ved at blive løst.

Formand for Sydslesvigudvalget, Troels Ravn (S) udtaler til Flensborg Avis, at han er fortrøstningsfuld med henblik på, at der nu kan findes en løsning, som begge parter kan se sig selv i. Han uddyber, at der nu i ministerierne er en forståelse for, at vi har med to danske gymnasier at gøre, som ikke kan sidestilles med tyske gymnasier.

Skoleforeningen skal til møde med ministeriet den 17. februar og ser frem til at finde en løsning, der tilgodeser de to gymnasiers særlige danske profil.

Læs mere i Flensborg Avis