Glad lærer og glad pensionist

Nu er der tid til børnebørn, kultur og mindretal i Helga Light Brauns liv.

Helga Light Braun

Arbejdet har fyldt rigtig meget de seneste år i Helga Light Brauns liv. Efter hun så i dag har sin sidste skoledag, vil hun være en glad pensionist, lige som hun har været en glad lærer.

- Jeg har ikke de store planer for fremtiden, siger Helga Light Braun.
- Men der vil helt klart være mere tid til mit barnebarn og kulturelle arrangementer, siger hun.
- Og i mindretallet er der altid brug for unge pensionister.
Hun har derfor sagt ja til at stille op til formandsposten i SSF Frederiksbjerg og har lyst til at være ferieledsager i Skoleforeningens rejsekontor.

Helga Light Braun startede sin karriere som vandrelærer. I de første år skiftede hun frem og tilbage mellem Gottorp-Skolen og Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig. Så kom fastansættelsen på Gottorp-Skolen, i en årrække kun på deltid eller helt fritstillet, fordi Helga Light Braun både har siddet i Skoleforeningens driftsråd og Lærerforeningens bestyrelse. For syv år siden blev hun så skoleleder på »sin« skole, Gottorp-Skolen.

- Jeg har prøvet at sidde på begge sider af skrivebordet, og jeg må sige, at jeg i alle mine forskellige funktioner har oplevet Skoleforeningen som en tryg arbejdsgiver. Jeg har altid kunnet sige min mening og føler, jeg er blevet hørt uden altid at have fået ret, siger skolelederen.

De gode minder, når hun tænker tilbage, vil især være oplevelserne med børnene. Den gode fornemmelse man har, når man ser, at det lange, seje træk med elever, der ikke har haft det så nemt, ender i, at skinnerne er lagt i den rigtige retning.

- Det har altid gjort mig glad, siger Helga Light Braun.
For sine lærerkolleger ønsker hun sig, at de får mere overskud igen.
- Det er mere udfordrende at være lærer i dag. Forandringerne sker i et andet tempo. Man får knap nok implementeret noget, før det skal ændres igen. Det kunne være godt med lidt arbejdsro, siger Helga Light Braun.

Daniel Dürkop