Frisiskundervisning i Husum og Tønning

Skoleforeningens styrelse har haft et ønske om at fremme muligheden for frisisk undervisning i Nordfrisland og er derfor gået i dialog med de berørte skoler for at kunne identificere behovet.

På det seneste styrelsesmøde blev det besluttet, at der efter sommerferien skal undervises i frisisk på Husum Danske Skole, hvor ni elever ønsker frisisk, og på Uffe-Skolen i Tønning, hvor hele indskolingsgruppen på 24 elever ønsker frisisk.

Drøftelse af emnet blev skubbet til næste styrelsesmøde, da Skoleforeningens frisiske styrelsesmedlem ikke deltog i mødet på grund af sygdom.

Daniel Dürkop