Formandsskifte på vej i Skoleforeningen

Per Gildberg genopstiller ikke som formand for Skoleforeningen. Enig styrelse peger på Udo Jessen som efterfølger og Birgit Jürgensen-Schumacher som næstformand.

Per Gildberg

SYDSLESVIG. Når Skoleforeningens nye Fællesråd skal mødes for første gang den 9. oktober, skal det vælge et ny formandskab. Det er Fællesrådets fornemste opgave at vælge foreningens formand og næstformand for en treårig valgperiode.
Per Gildberg, Skoleforeningens formand gennem de seneste seks år, har meldt ud, at han ikke genopstiller til posten. Efter en alvorlig sygdom i foråret har Per Gildberg brugt sommeren til genoptræning, og sådan vil det være et stykke tid endnu.

Stor arbejdsbyrde

- Jeg skal bruge mange kræfter på at blive helt rask igen, og det hænger ikke sammen med den store arbejdsbyrde, det er at være formand for vores store forening. Derfor har jeg besluttet mig for at træde et skridt tilbage, siger Per Gildberg, som fortsætter som menigt medlem i styrelsen.

Enig styrelses indstilling

Skoleforeningens nye styrelse, som blev valgt på regionale møder inden sommerferien, præsenterer sig for første gang for Fællesrådet på mødet den 9. oktober. Fællesrådsmedlemmerne vælger så en formand og en næstformand blandt styrelsesmedlemmerne. Som det ser ud til nu, er der kun en kandidat til formands- og næstformandsposten.

Skoleforeningens styrelse har på et klausurmøde i denne uge drøftet kandidater til det nye formandskab og er blevet enig om, at styrelsen indstiller den hidtidige næstformand, Udo Jessen, som ny formand og styrelsesmedlem Birgit Jürgensen-Schumacher som næstformand. Den endelige afgørelse ligger ved Fællesrådet.

Daniel Dürkop