Forældrene er med til at udvikle skolen

Når Treja Danske Skole har en helt særlig »heldagsskole light«, er det især forældrenes og de ansattes fortjeneste, som udfører et stort stykke frivilligt arbejde.

Dkflaheldagskolelight1

I Skoleforeningens fællesskoler er man i fuld gang med at omsætte forskellige koncepter med hensyn til heldagsskolen. Men også på de små skoler gør man sig nogle tanker om hvordan tilbuddet i skolefritidsordningerne kan udvides. På Treja Danske Skole kalder man det for »heldagsskole light«.

- Selvfølgelig kan vi ikke være en fuldgyldig heldagsskole, men det vi gør begynder efterhånden at ligne noget. Vi vil gerne øge kvaliteten på skolefritidsområdet igennem et forbedret tilbud, der ikke kun sigter på de forældre, der har et pasningsbehov. Vi vil tiltale alle elever på alle alderstrin med et helt nyt koncept. Vi vil prøve at bevæge os væk fra en ren SFO til et mere heldagsskolelignende tilbud, siger skolelederen.  Aktiviteterne bæres af SFO-personalet, lærere og forældre i fællesskab, fortæller skoleleder Bjørn Rosenbaum.

Frivillighed

Konceptet er i høj grad baseret på frivillighed, ellers ville det ikke kunne lade sig gøre.

- Vi har ikke anden økonomi, end den vi har til SFOen, det vil sige to gange 16 timer om ugen til en pædagog og en medhjælper. Alt der er udover det, sker på frivillig basis. Alle lærere har sagt ja til at stå for en aktivitet om ugen, vi er i gang med at aktivere Treja Ungdomsforening for at kunne tilbyde noget i deres regi og vi har haft et møde med skolens forældre, hvor de næsten alle sammen har tilbudt at stå for en aktivitet. Og listen over det, forældrene kan, er lang: Madlavning, ti-finger maskinskrivning, teater, musik, geocaching, håndgerning, formning, modelfly, vikingetiden, fri leg, cirkus højtlæsning, idræt, spejder, kano, sejlads, bueskydning, løbetræning og meget mere tilbyder de.

Heldagsskole-projektet i Treja er på tre timer hver dag, og planlægningen sker i samarbejde mellem skolelederen, SFOen og to forældre. De sørger for at der kommer et månedsprogram op at hænge og fordeler forældre, lærere og pædagoger på de enkelte opgaver.

I forhold til antallet af elever, der deltager, har det nye koncept allerede givet resultat. Mens der i slutningen af sidste skoleår var mellem 16 og 18 elever, der benyttede sig af skolens SFO, er der nu tilmeldt mellem 26 og 28 elever.

- Formålet med heldagsskolen light er at styrke fællesskabet og samhørighedsfølelsen blandt eleverne på tværs af klasserne, at give eleverne mulighed for at bruge det danske sprog i mange forskellige sammenhænge og dermed forbedre deres sprogfærdigheder, at fremme og imødekomme elevernes naturlige nysgerrighed og at udvikle elevernes viden og erfaringsverden, siger Bjørn Rosenbaum.

Samfund vokser sammen

Dkflaheldagsskolelight4En anden effekt er, at projektet gør, at det lille danske samfund i Treja vokser endnu mere sammen.

- Vi forsøger at kæde nogle af skolens forhenværende elever ind i aktiviteterne, så de vokser ind i en rolle i samfundet og ikke mister kontakten, fordi de er kommet på en ny skole. Det er jo dem der engang skal overtage mindretallet, siger Bjørn Rosenbaum med et smil. Skolen er en aktiv del af hele mindretallet.

Daniel Dürkop