En proces under stadig udvikling

Pædagogiske dage om samarbejde og arbejdsglæde.

Dkflapplusªddage2

JARUPLUND. Det er en god tradition, at pædagogerne i Skoleforeningen lige inden begyndelsen af det nye børnehaveår samles i to dage for at få et godt og inspirerende »kick-off«.

Emnet for dette års »Pædagogiske dage« på Jaruplund Højskole var »samarbejde og arbejdsglæde«.

Proceskonsulent Søs Rask Andresen og udviklingskonsulent Nanna Paarup gav pædagogerne en masse indspark, metoder, øvelser og redskaber til at øge samarbejdet og arbejdsglæden i institutionerne.

- Samarbejde er en proces under stadig udvikling, siger Nanna Paarup.

- Derfor er det vigtigt, at man gør de metoder og redskaber man bruger til en fast procedure, siger hun.

- Der kan være forskellige tilgange til en teori, men det vigtige er at flytte den over til egen praksis og afprøve den på sin egen krop, siger hun.

Et godt samarbejde og arbejdsglæde er ikke kun noget medarbejdergruppen har gavn af. Et godt arbejdsmiljø har selvfølgelig også indflydelse på børnene og ikke mindst deres forældre, siger Nanna Paarup.

Godt samarbejde og arbejdsglæde opstår, når mennesker fordyber deres relationer og bruger hinanden. Det handler om at udnytte de ressourcer der er, ikke kun i institutionen men i hele Skoleforeningen, var deltagerne på Jaruplund Højskole enige om. Det handler om at få en fælles forståelse, aftale ting og give sig den nødvendige tid til at få tingene til at fungere. Det opdagede kursisterne ikke mindst under en af de mange øvelser, hvor det viste sig, at hvis man tager sig god tid til at snakke opgaveløsningen igennem, når man hurtigere i mål.

Find guldkornene

Godt samarbejde og arbejdsglæde handler også om at finde guldkornene hos den anden, optimere hvor det er nødvendigt og finde fælles mål. Ikke mindst handler det om at spørge sig selv, hvad man kan bidrage med, for at gøre arbejdsrelationerne bedre i stedet for at søge efter fejlen hos de andre.

- Du må spørge dig selv, om du vil være medspiller eller være i offerrollen, siger Nanna Paarup.

For deltagerne har de pædagogiske dage været en stor oplevelse. Især på grund af den måde, Søs Rask Andresen og Nanna Paarup præsenterede emnerne på.

- Deres lyst til at gå til emnerne har været smittende, siger Kaj Mayer, som er leder af Sild Danske Børnehave og børnehaveleder Silvia Sachs fra Mårkær Børnehave er enig.

- Det fremmer samarbejdet og arbejdsglæden, hvis man præsenterer emnerne på en sjov og positiv måde, siger hun.

Søs Rask Andresen kalder denne måde at undervise på for »eksemplarisk«.

- Det nytter for eksempel ikke noget, når man fortæller sine kursister, at de skal variere deres virkemidler og så taler man uafbrudt. I stedet for at sige til deltagerne, at de skal opbygge relationer, går vi hen til dem og giver dem hver enkelt hånden, siger hun.

Pædagog Bente Hansen glæder sig til at bruge nogle af de mange øvelser, hun har fået vist under de pædagogiske dage.

- Som udgangspunkt tror jeg, at samarbejdet altid kan forbedres, selvom det er godt i forvejen. Det handler om at lytte til hinanden og ikke miste blikket for nye muligheder, siger hun.

Søs Rask Andresen og Nanna Paarup var efter kurset fuld af ros til Skoleforeningens pædagoger.

- I er en fantastisk gruppe med masser af energi. Det er godt at vide, at I er derude, sagde de.

Daniel Dürkop