Elevråd og zejt-ung lægger planer

For første gang deltog zejt-ung i fælleselevrådet. Det betyder blandt andet, at zejt-ung fremover vil være mere til stede på skolerne.

 Fladk Elevraad2

De ankommer ikke i store Audier og Mercedes som til andre store topmøder. I stedet ankommer skolernes elevrådsformænd på cykler og longboard. Der er møde i fælleselevrådet for de danske skoler i mindretallet. Første punkt på dagsordenen er at bestille pizza, for der er lagt i ovnen til tre timers debat om elevernes hverdag.

Læsebånd og mobiler

Et af de store emner, der bliver taget op, er læsebånd. Generelt kører projektet med daglig læsning på skolerne godt, men flere af rådets medlemmer oplever lidt bump på vejen.

- Det går nok 50/50 hos os. Pigerne læser, men drengene spiller ofte computer eller telefon. Læreren lægger ikke mærke til det, siger Oskar Meyer fra Læk Danske Skole. Formand for fællesrådet, Maj Tolkmitt, foreslår, at man fjerner telefonerne og samler dem i en kasse. Det er der dog ikke opbakning til i rådet.

- Vi har prøvet det med mobilkassen. Det fungerede i starten, men til sidst var der kun 2 mobiler i kassen. Efter sommerferien var der ingen der gad, siger Emma Toft Kromann. Andre skoler har succes med at læse avis i læsebånd, og Paul Mossner fra Gustav Johannsen- Skolen er glad for, at skolen starter med læsebånd.

- Det er med til at vække en og gøre en klar til undervisningen, siger han.

Fremtidigt samarbejde

Fremover vil et samarbejde mellem elevråd og zejt-ung være med til at holde avisen opdateret på, hvad der sker på de danske skoler. Det betyder også, at elever får mulighed for at få endnu mere indflydelse på zejt-ungs artikler og indhold. Zejt-ung kan også løfte sløret for, at der forude venter en konkurrence for skolerne med en ret vild præmie! Det kan du læse mere om de næste par måneder.

Lise B. Christoffersen
lb@fla.de

Foto: Lise B. Christoffersen