Børnehave med hønsehus

I Kobbermølle Danske Børnehave er man lige for tiden i gang med et spændende projekt. De opdrætter silkehøns, som skal have deres gang i børnehaven de næste to år.

Dkflakylling5Det er børnehavepædagogen Nicole Michaelis, som har taget initiativ til projektet. Hun fik befrugtede æg og en rugemaskine fra børnehaveleder Linda Skrydstrup, som har haft et lignende projekt i hendes børnehave i Egernførde.

I 21 dage lå æggene så i rugemaskinen inde på børnehavens kontor. Børnene kunne følge udviklingen på tæt hold, fik fortalt, hvad der ville ske i løbet af rugetiden. Børnene fik lov til at se på æggene med en speciel lampe, så man kunne se igennem det og de gjorde et hønsehus klar på legepladsen. Efter de tre uger udklækkede to kyllinger. Men de døde alle sammen efter kort tid.

- Det er jo livets gang, og det forklarede vi også til børnene. Vi lavede en rundkreds, hvor vi snakkede om liv og død, og at det er noget, man ikke har indflydelse på. Så begravede vi kyllingerne, fortæller Nicole Michaelis.

Børnehavens pædagoger besluttede, at prøve igen. De fik nye æg, men denne gang gjorde de ikke så meget ud af det.

- Vi syntes ikke, at børnene skulle engagere sig lige så meget i det denne her gang som første gang, siger Nikole.

Anden gang var der lidt mere held. Fire kyllinger udklækkede, og to af dem overlevede. De har så boet i et bur på kontoret og i denne her uge blev de sluppet ud i hønsehuset. Sidenhen har børnehaven også haft besøg af en mår, som tog hønsene. Nu er der fire nye silkehøns og sikkerhedsforanstaltningerne er blevet skærpet. Planen er fortsat, at hønsene skal være i børnenhaven i to år, hvorefter en af forældrene har sagt ja til at tage dem med på sin gård.

- De skal jo ikke slagtes. De skal have et godt liv, siger Nicole Michaelis.
Hønseprojektet kræver en ekstra indsats, både af pædagogerne, børnene og forældrene. De skal for eksempel også forsørges i weekenderne og i ferien. Det er alle indstillet på.

- Børnene er meget optaget af projektet. Forældrene fortæller, at de lader deres æg liggende derhjemme, så de også for kyllinger. Det har en stor værdi, at de små er med og oplever sådan et naturligt forløb, siger Nikole.

Daniel Dürkop