Børn som aktive medspillere i deres egen sprogudvikling

I går har daginstitutionsområdet haft »dialog-evaluering« i forbindelse med tidligere udbudte »videregående sprogkurser« med instruktørerne fra UC Lillebælt, der har planlagt eftermiddagen for godt 30 tidligere deltagende pædagoger.

20141113 160100

20141113 160126Pædagogerne har her sat ord på, hvilke sprogpædagogiske drejninger, der er sket nu, hvor der er gået et stykke tid efter kurserne i de enkelte daginstitutioner.

Evalueringerne viser blandt andet, at pædagogerne er gået over til at bruge den såkaldte »dialogiske læsning« mere som metode, som indebærer, at den voksne læser på en måde, der skaber bedre sprogligt samspil med børnene. Ligeledes skabes større opmærksomhed på alle de små samtaler, der giver mening for børnene i hverdagen, og der sættes mere ind for at tilrettelægge og sammen med børnene gennemføre sproglige tematiske forløb.

Kurserne har sat fokus på et børnesyn, der lægger op til, at børnene selv er aktive medspillere i deres egen sprogudvikling, og vi ser derfor glædeligt frem til at gentage succesen i samarbejde med UC Lillebælt næste år.  

Petra von Oettingen
Pædagogisk konsulent
Børne- og Skolefritidskontoret