275.000 euro til skoleassistenter

Skoleforeningens formand Udo Jessen roser delstatsregeringen for nyt pædagogisk udspil, som også er et godt eksempel på ligestillingen.

Fra næste skoleår stiller den slesvig-holstenske landsregering 13,2 millioner årligt til rådighed til skoleassistenter. Det svarer til 125 euro pr. barn og pengene skal bruges i 1. til 4. klasse i grundskolen og hjælpeskolen. For Skoleforeningen betyder det, at de danske skoler får cirka 275.000 euro for de cirka 2200 elever på de første klassetrin.

- Det er meget positivt, at landsregeringen har erkendt, at der er et behov, og således har handlet. De 13,2 millioner er en god start, og pædagogisk set kommer skoleassistenterne helt sikkert til at være en berigelse for skolerne, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

De samme forhold

- At de danske skoler har det samme behov på området, er jo helt klart. I mindretallet har vi jo de samme forhold, der hersker i hele samfundet, siger han.
At Skoleforeningen fra starten er blevet tænkt ind i hele proceduren omkring lovgivningen, ser Udo Jessen som en stor succes.

- Det er et godt eksempel på, at vi har fået en ny politisk kultur i landet. Det takker vi landsregeringen og især SSW for. Igen har det vist sig, hvor stor en betydning SSW har for sikringen af de danske skoleelevers ligestilling.
Det er SSWs uddannelsesordfører, Jette Waldinger-Thiering enig i.

- Siden SSW er med i delstatsregeringen er der ikke længere tvivl om uddannelsespolitiske tiltag også kommer til at gavne mindretallets børn og unge. Der er ligestilling fra vuggestuen til studentereksamen, siger hun.

Nytænkning

Skoleassistenterne er pædagogisk nytænkning i Slesvig-Holsten. Mens de såkaldte skoleledsagere følger en elev med et særlig behov skal de mere end 300 skoleassistenter, som delstaten ansætter efter sommerferien tage sig af elevgrupper og klasser. I sammenspillet med lærerne og skoleledsagerne danner de et hold, som skal omsætte inklusionen i klassen.

For SSW har det været særlig vigtigt, at de 125 euro pr elev for skoleassistenterne fra næste år indregnes i de almindelige elevsatser, det vil sige det beløb en elev gennemsnitlig koster i Slesvig-Holsten. Det er dette beløb, Skoleforeningen får for sine elever. Men også de andre private skoler i landet får noget ud af denne ordning. Når elevsatserne stiger, stiger deres tilskud automatisk også.

Daniel Dürkop