13. årgang er lettet

Ingen af de elever, Fokus har talt med, havde turdet tro på, at sagen ville live løst inden deres studentereksamen.

_DSC8155

Angsten for ikke at kunne komme ind på sin drømmeuddannelse på grund af en for lav omregningsfaktor er forbi.

»Det er godt.« »Det er en lettelse.« »Karakterne bliver omregnet på baggrund af vores sydslesvigske karakterer.« Der er glæde hos 13. årgang, der snart skal til studentereksamen.

- Sidste år var der nogle, der mistede helt op til 1,1 point i deres karakterpladser. Sydslesvigerne mistede 77 studiepladser på den konto, siger Nele Möller fra 13. årgang, mens Joker Nicolai fortæller, at nogle var nødt til at søge ind på studier, der ikke krævede så høje gennemsnit.

I februar var 13. årgang inviteret på studietur til København af Grænseforeningen. Her mødtes de blandt andre med undervisningsminister Christine Antorini, men det fik dem ikke til at tro på en løsning.

- Politikerne talte og talte, men de kom ikke noget med noget konkret, siger Cihan Gülgen.

I midten af februar gik et lille udvalg bestående af otte gymnasieelever sammen og oprettede Facebook-siden »Sammen mod omregningstabellen«, der lige nu har 1059 »venner«.

- Vi har fået stor støtte fra Danske Gymnasieelevers sammenslutning, siger Nele Möller, der er med i gruppen.

Moritz Borcheding fra 13. årgang får normalt høje karakterer. Alligevel har han planlagt et sabbatår, hvor han vil tage til Vietnam og Sydøstasien.

- Jeg troede ikke på, at karakterproblemet ville blive løst før til næste år, derfor besluttede jeg at tage et sabbatår, siger han og fortæller, at han vil læse i Danmark bagefter. Gerne noget med økonomi.

- Omregningsfaktoren er især vigtig for dem, der ligger i midten, og det er de fleste. Ligger du helt i top eller helt i bund, har omregningsfaktoren ikke så stor betydning, siger Cihan Gülgen, der selv ligger højt. Han vil i modsætning til de fleste af kammeraterne ikke tage et sabbatår, men flytte til Sønderborg og begynde at læse european studies i Sønderborg lige efter sommerferien.

- Jeg frygtede, at vi ville få en dårlig løsning. Jeg troede ikke, vi blev taget seriøst, siger Nele Möller, der efter et sabbatår i England vil læse til lærer i Aarhus.

Annelise Mølvig

En unødig sag

Karaktersagen er løst. Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen er lettet, men også lidt ærgerlig:
- Det burde ikke være blevet til en sag, siger han og fortæller, at det har krævet mange møder og argumenter at nå frem til en løsning. Til gengæld tror han, at løsningen er holdbar.

- Alle spørgsmål om omregningsfaktoren er løst, og eleverne får et indstik med deres danske karakterer. Og endnu bedre: Aftalen er politisk forankret, siger han og tilføjer:
- Løsningen tager udgangspunkt i vores elever.

Anders Molt Ipsen roser både Grænseforeningen og formanden for Sydslesvigudvalget, Troels Ravn, for at have gjort en stor indsats.

Annelise Mølvig

Matematikerens talrækker

I mange år fodrede matematiklærer og studievejleder Peter Dammann fra Duborg-Skolen de danske embedsmænd med gennemsnitstal for Duborg-elevernes studentereksamener.

Det gjorde han sidste gang i 1997. Siden 1998 er der ikke rørt ved karaktererne. Indtil man sidste år besluttede at omregne de tyske karakterer til danske ud fra et fælles tysk gennemsnit.

Så fandt matematikeren sine tabeller frem igen.
- Jeg har taget karaktergennemsnittet fra 2011 og frem til 2014, det vil sige for de år, hvor vi har haft profilgymnasium. De tal har jeg sammenlignet med de danske karakterer for 2013, siger han og fortæller, hvordan han for hvert fag har regnet på, hvor stor en procent af eleverne, der har fået den laveste karakter – og sammenlignet karakterne på begge sider af grænsen. Dernæst har han taget den næstlaveste karakter og sammenlignet. Og så fremdeles. De tal har han givet til Skoleforeningen, der har taget dem med til forhandlingerne i København.

Hvis ministerierne følger Peter Dammanns forslag, vil et tysk gennemsnit på 4 svare til 2 på det danske eksamensbevis. En tysk karakter på 2,5 vil svare til et dansk gennemsnit på 7,5. Gennemsnittet på 1,0 vil få karakteren 12 i det danske system.

Annelise Mølvig