»Vi siger tak, og beholder ham«

Bevægende reception for Skoleforeningens afgåede formand Per Gildberg.

Dkflapergildberg

Egentlig ville Per Gildberg slet ikke have en reception. Det var ikke nødvendigt, mente han selv. Per Gildberg fortsætter jo som menigt medlem i Skoleforeningens styrelse.

Hans afgang som formand har heller ikke været frivillig, men skyldes den alvorlige sygdom, han fik i foråret. Men efter lidt velment pres, sagde Per Gildberg ja. Og det blev en reception, som endnu engang markerede de store forandringer, Skoleforeningen har været igennem i den tid, Per har været formand og næstformand i vores forening: Indførelsen af samarbejdsrådene, systemskiftet til heldagsskolerne, indførelsen af vuggestuerne, ligestillingen af elevtilskud og det nye gymnasium, A. P. Møller Skolen er kun et udvalg af de begivenheder og tiltag, Per Gildberg har været drivkraften bag.

En lyttende formand

De mange talere, blandt dem generalkonsul Henrik Becker Christensen, kulturminister Anke Spoorendonk og mindretalskommitterede Renate Schnack, tegnede meget det samme billede af Per Gildbergs formandskab: Han har været en lyttende formand, blid i tonen og hård i forhandlingerne, konsenssøgende og med klare holdninger, forladelig og flittig. »Et menneske, hvor det er helt tydeligt, at de små i samfundet altid har stået hans hjerte nær« (generalkonsul Henrik Becker Christensen) og »en, som ville mere end en rolle, en der kan opnå resultater uden at efterlade tabere« (Skoleforeningens formand, Udo Jessen). Han har »Sat uudslettelige fodaftryk i den sydslesvigske muld« (provst Viggo Jakobsen) og han er det levende bevis på, at »Minderheit ist wer will« (kulturminister Anke Spoorendonk).

En sydslesviger

Per Gildberg selv forklarede sin indre trang til at gøre en forskel med sin socialisering i 60’ernes socialdemokratiske Skandinavien, hvor begreber som sammenhold og solidaritet prægede ham.

- Og det er de værdier, jeg genfinder i mindretallet. Det er her, jeg er hjemme, sagde en tydeligt rørt Per Gildberg og fortsatte:
- I fodbold er jeg tysk, i alt andet er jeg sydslesvigsk.
Mange talere henviste til, at Per Gildberg fortsætter i Skoleforeningens styrelse. Historien er slet ikke slut, og Udo Jessen sagde nok, hvad de fleste følte:
- Vi siger tak, og beholder ham.

Daniel Dürkop