»Vi ønsker et mere demokratisk samråd«

Skoleforeningens styrelse har ændringsforslag til den nye samrådsaftale. De skal debatteres på samrådsmødet i september.

Det Sydslesvigske Samråd er i gang med at udarbejde en ny samarbejdsaftale. Den nye aftale kommer i kølvandet på Sydslesvig-konferencen i januar, hvor der blev formuleret et ønske om et mere demokratisk samråd med flere kompetencer. Skoleforeningens styrelse behandlede på sit seneste møde det udkast, som en arbejdsgruppe under samrådet er kommet frem til.

- Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde i arbejdsgruppen, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen på mødet og påpegede, at det er vigtigt, at samrådet styrkes med den nye aftale.

De markante ændringer i forhold til den gamle aftale er, at Flensborg Avis træder ud af samrådet og budgetfællesskabet for bedre at kunne varetage sin journalistiske uafhængighed. Desuden udgår den såkaldte »Lex Gildberg« - en ordning, som gjorde, at man kun kan være medlem af samrådet, når man ikke samtidig repræsenterer sin organisation i bestyrelsen for en anden af samrådets organisationer. Ordningen gjorde det i sin tid umuligt for Skoleforeningens næstformand, Per Gildberg, der repræsenterede Skoleforeningen i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, at være bibliotekets medlem i samrådet.

Den nye samrådsaftale indeholder også, at der i fremtiden skal afholdes en Sydslesvig-konference en gang om året, hvor der skal diskuteres forskellige emner. I arbejdsgruppen er der desuden enighed om, at spørgetiden til samrådsmøderne skal håndteres mere fleksibelt, så gæsterne får bedre mulighed for at deltage i den aktuelle dagsorden.

Endelig skal samrådets formand og næstformand i fremtiden vælges i stedet for et rotationsprincip.

Skoleforeningens styrelse stemte på mødet for nogle ændringsforslag til udkastet. Således lægger styrelsen vægt på, at samrådets formandskab styrkes og overtager repræsentative opgaver. Formandskabet skal i fremtiden kunne vælges blandt alle samrådets medlemmer, ikke kun de store medlemsforeninger. Ændringer til samrådsaftalen skal i fremtiden ikke længere kræve enstemmighed, men et flertal blandt samrådets medlemmer. Desuden foreslår Skoleforeningens styrelse, at de SSF-tilsluttede organisationer skal varetage stemmeretten igennem SSF.

- Skoleforeningens styrelse ønsker at styrke demokrati og medejerskab i Samrådet. Alle medlemsorganisationer er ligeberettigede medlemmer, uden at der er et A- og B-hold. I Samrådet samarbejder vi i øjenhøjde. Ingen er mere værd end andre, store eller små - en stemme til hver, alle er valgbare, og ingen er primus inter pares (første blandt ligemænd), siger Udo Jessen efter styrelsesmødet.

Daniel Dürkop