»Drømmen om et eget skolesystem«

Tysk mindretal i Rusland informerer sig om skolerne i grænselandet.

Dkflamin1

En gruppe fra det tyske mindretal i Rusland har forleden været på besøg hos det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. Gruppen ville danne sig et indtryk af de to mindretalsskolesystemer for at få noget inspiration til deres egne planer om at få opbygget strukturer for sprogtilegnelse.

- Vi er helt i starten af denne proces. Lige nu har vi omkring 40 tyske grupper i russiske børnehaver og er henvist til den almindelige tyskundervisning i de russiske skoler, sagde Olga Martens fra det tyske mindretal i Rusland, som også er vicepræsident i mindretalsunionen FUEV. For SSF var det Gitte Hougaard, Vibeke Küssner og Kirsten Futtrup, der tog imod gæsterne fra Rusland og for Skoleforeningen var det Udo Jessen og Olaf Runz. Gæsterne var blandt andet rundt og se på Vestermølle Danske Skole, Askfelt Danske Skole, A.P. Møller Skolen og Lyksborg Danske Skole.

- Vi har fået en del inspiration med hjem, fortalte Olga Martens.
- Organiseringen i en Skoleforening finder vi er en rigtig god ide. Det knytter menneskerne tættere til det formål, vi har med at undervise på tysk, nemlig at bevare vores mindretal, sagde Olga Martens.

Daniel Dürkop