Voksenundervisningen vil med til årsmøderne

Efteruddannelsen i Sydslesvig skal være mere synligt.

Dkflavosenugndervisning1

SYDSLESVIG. Voksenundervisningen i Sydslesvig står i år for første gang med en bod til årsmødearrangementerne i Flensborg og Egernførde.

- Vores tankegang med en bod har været, at vi på den måde måske kan gøre det nemmere for dem, der ønsker det, at komme i kontakt med os og muligvis orientere dem, der er på pladsen, om hvilke fantastiske tilbud vi har. Vi har haft et møde med Gitte Hougaard, som jo bl.a. er formand for årsmødeudvalget. Hun var meget positiv overfor ideen. Vi prøver derfor i år med en bod til årsmødet i Egernførde og en i Flensborg, fortalte formanden for Voksenundervisningen, Erik Andersen på det årlige repræsentantskabsmøde i Aktivitetshuset i Flensbrog.

Stabilt antal kurser

Voksenundervisningens sekretær Anne Winkelschröter kunne fortælle om et stabilt antal kurser og deltagere.

- I alt var der mere end 4100 deltagere på de 388 kurser, fortalte hun og det var voksenundervisningens formand, Erik Andresen glad for:

- Voksenundervisningens succes skyldes sikkert mængden af forskellige kurser, som vi er i stand til at tilbyde og den kreative indsats, som lærerne udviser i deres undervisning. Derfor gælder også min tak her i dag lærerne, der står for den daglige udfordring. Fordi de sørger for, at den danske kultur, blandt andet igennem sprog, motion og kreative emner, bliver tilgængelig blandt vore egne og hos flertalsbefolkningen, og dermed også skaber sympati og forhåbentligt danner grobund for større og større accept af det danske. Så det må betegnes som glædeligt at se, at der fortsat er behov og stor interesse for de kurser som vi tilbyder, sagde han.

SYDSLESVIG. Voksenundervisningen i Sydslesvig står i år for første gang med en bod til årsmødearrangementerne i Flensborg og Egernførde.

- Vores tankegang med en bod har været, at vi på den måde måske kan gøre det nemmere for dem, der ønsker det, at komme i kontakt med os og muligvis orientere dem, der er på pladsen, om hvilke fantastiske tilbud vi har. Vi har haft et møde med Gitte Hougaard, som jo bl.a. er formand for årsmødeudvalget. Hun var meget positiv overfor ideen. Vi prøver derfor i år med en bod til årsmødet i Egernførde og en i Flensborg, fortalte formanden for Voksenundervisningen, Erik Andersen på det årlige repræsentantskabsmøde i Aktivitetshuset i Flensbrog.

Stabilt antal kurser

Voksenundervisningens sekretær Anne Winkelschröter kunne fortælle om et stabilt antal kurser og deltagere.

- I alt var der mere end 4100 deltagere på de 388 kurser, fortalte hun og det var voksenundervisningens formand, Erik Andresen glad for:

- Voksenundervisningens succes skyldes sikkert mængden af forskellige kurser, som vi er i stand til at tilbyde og den kreative indsats, som lærerne udviser i deres undervisning. Derfor gælder også min tak her i dag lærerne, der står for den daglige udfordring. Fordi de sørger for, at den danske kultur, blandt andet igennem sprog, motion og kreative emner, bliver tilgængelig blandt vore egne og hos flertalsbefolkningen, og dermed også skaber sympati og forhåbentligt danner grobund for større og større accept af det danske. Så det må betegnes som glædeligt at se, at der fortsat er behov og stor interesse for de kurser som vi tilbyder, sagde han.

Fremmødet er et problem

Repræsentanterne fra de forskellige foreninger havde en del at diskutere med hinanden. Blandt andet fremmødet til de årlige møder. På trods af, at man havde mindet repræsentanterne om det, var kun cirka halvdelen mødt op på Aktivitetshuset i Flensborg.

Voksenundervisningens bestyrelse, Nævnet, fik til opgave at henvende sig til de enkelte sydslesvigske organisationer, så de tager problemet op der, hvor repræsentanterne bliver valgt. SSWs Gerda Eichhorn mente, at man måske burde overveje, om det er nødvendigt med to repræsentanter fra hver organisation. En ville måske være nok. Også det tager formandskabet med i sine overvejelser. Skoleforeningens Niels Ole Krogh foreslog, at voksenundervisningen skulle oprette en Facebookprofil for at øge attraktiviteten og gøre det nemmere at informere hinanden.

Voksenundervisningen i tal

I februar 2014 er der 403 godkendte hold - mod 412 godkendte hold i februar 2013.

  • 265 af kurserne er danskkurser - 10 kurser mindre end i 2013, men stadigvæk ca. 66 % af det samlede kursustilbud
  • Andre sprog der tilbydes er italiensk, frisisk og russisk
  • Inden for de kreative kurser oplever voksenundervisningen den største stigning. Voksenundervisningen har i samarbejde med Dansk Centralbibliotek kunnet tilbyde en foredragsrække om kunst (malerier og skulpturer), som tiltrak flere end 50 deltagere pr. kursus. Aktivitetshuset har udvidet tilbuddet med kursusemner som Croquis, Zendoodle og biavl
  • Kursustilbuddene indebærer også aerobic, yoga, pilates, stretching, vandgymnastik, it, glasarbejde, pileflet, håndarbejde, filtning, maleri, madlaving og meget mere
  • Sæsonkurserne er stadigvæk den mest efterspurgte kursusform. Deraf udgør aftenskurserne ca. 64 %
  • I alt udgør de kurser der er godkendt som uddannelsesorlov (Bildungsurlaub) ca. 16 procent
  • Af de 398 kurser gennemførtes 167 (158) i Flensborg, 108 (103) i Slesvig-Flensborg amt, 38 (41) i Nordfrisland, 71 (65) i Rendsborg-Egernførde amt og 14 (7) i Kiel. Den største stigning kan konstateres i Kiel, hvor antallet af gennemførte kurser er blevet fordoblet
  • I kalenderåret 2013 blev der udbetalt lærerløn for i alt 7268,66 undervisningstimer (mod 6637,34 timer i 2012) - en tilbagegang på hele 12 procent
  • Af de samlede udgifter udgør deltagergebyret 55 % (58) og de offentlige tilskud 24 % (26). Resten på 21 % (16) er Skoleforeningens andel
  • De samlede udgifter har været næsten 350.000 euro. Skoleforeningens andel var 73.136 euro. Som bekendt søges der om tilskud ved byer, ved amter og ved kommunerne. I alt har vi i 2013 modtaget 82.930,49 euro i tilskud. Det er en stigning på ca. 180 euro

Daniel Dürkop