Vejledning om bogstavskala

I forbindelse med karaktergivningen for dette skoleår ligger der nu en vejledning til fællesskolens karakterskala på Skoleforeningens hjemmeside.

Find vejledningen her