Varsel om orkan tvinger institutioner til lukning i store dele af Sydslesvig

Af hensyn til elevernes sikkerhed er der ingen undervisning i de danske skoler i kredsene Nordfrisland (inkl. øerne), Slesvig-Flensborg og Flensborg by.

 

Af hensyn til elevernes sikkerhed er der ingen undervisning i de danske skoler i kredsene Nordfrisland (inkl. øerne), Slesvig-Flensborg og Flensborg by.

Daginstitutionerne i Nordfrisland holder på anbefaling af »Heimaufsicht« lukket torsdag den 5. december 2013 og fredag den 6. december 2013 på baggrund af prognosen fra Deutscher Wetterdienst.

Når der ikke er undervisning i de offentlige tyske skoler i Slesvig-Holsten pga. vejrvarsler, gælder det også for de danske skoler i det pågældende område.

Lige som de tyske skoler er mindretallets skoler forpligtede til at sørge for en pasningsordning på skolen.