Unge skal diskutere mindretalspolitik

Op til europavalget, som afholdes i maj i år, tilbyder Europa Union i Slesvig-Holsten et arrangement for danske og tyske skoleelever på kuruscentret Knivsberg i Rødekro.

SYDSLESVIG. Skoleklasser fra både den danske og tyske flertalsbefolkning og grænselandets to mindretal skal i løbet af tre dage lave et rollespil og danne sit eget lille europaparlament. De unge skal så i fællesskab diskutere og beslutte et udkast til en europæisk mindretalspolitik.

Baggrunden for initiativet er, at deltagelsen af unge mennesker ved europavalget er meget lille. Igennem rollespillet vil Europa Union sætte fokus på valget.

Arrangementet finder sted fra den 24. til den 26. marts. Deltagergebyr inklusive overnatning og forplejning er 80 euro. Skoleklasser som vil deltage bedes kontakte Europa-Union på tlf. 0431 93333.

Daniel Dürkop