Travle forhandlinger

Fællesskolelærerne på A. P. Møller Skolen vil nedlægge skolens driftsråd.

SLESVIG. Driftsrådene i Skoleforeningen og fagforeningerne har i denne uge haft deres første møde i forsøget på at lave en ny driftsrådsstruktur i foreningen.

Mødet gav ikke resultat, men de stridende parter har travlt med at finde en løsning. Senest til sommer skal der afholdes et driftsrådsvalg i Skoleforeningen. Hvis ikke der opnås enighed inden da, er der fare for, at der vil være flere konkurrerende og måske ulovlige driftsråd i foreningen.

De nye forhandlinger om driftsrådsstrukturen kommer i kølevandet på en retssag i arbejdsretten i Flensborg for fire uger siden. Skoleforeningens store driftsråd, som repræsenterer stort set alle ansatte, havde klaget imod, at man på A. P. Møller Skolen i Slesvig og Duborg-Skolen i Flensborg havde oprettet et selvstændigt driftsråd.

Helt latterligt

Dommeren ved arbejdsretten, Ulrich Jahnke, havde dog ingen forståelse for, at sagen overhovedet var endt i retten.

- Det er da helt latterligt. Hvis I virkelig tror, at en domstol kan give Skoleforeningen den helt rigtige driftsrådsstruktur, så tror I forkert.

Den må I selv finde ud af. Domstolen bedømmer kun, om den struktur I har er i overensstemmelse med lovgivningen, sagde han og tilføjede:

- Jeg vil stærkt anbefale parterne, at I sætter jer sammen og snakker det her igennem, ellers ender det måske med noget, ingen af jer er tilfredse med.

Ordene gjorde åbenbart indtryk på de stridende parter På mødet gik gymnasielærerne således med til at diskutere en helt ny løsning: Et driftsråd, som omfatter gymnasielærerne på begge de danske gymnasier i Sydslesvig. Det havde man ellers tidligere afvist.

Nedlægge driftsråd

En ny udvikling på A. P. Møller Skolen i Slesvig kan sætte yderligere skub i forhandlingerne. Her har fællesskolelærerne på et møde i sidste uge udtalt sig for at nedlægge skolens uafhængige driftsråd.

- Tre fjerdedele af lærerne var tilstede ved mødet. Vi er enige om, at vi kun ønsker et driftsråd i hele Skoleforeningen. Det har altid været vores holdning. At vi overhovedet deltog i driftsrådsvalget her på skolen, skyldes, at vores faglige organisation anbefalede det. Ellers havde der været risiko for, at vi ville stå helt uden indflydelse, hvis driftsrådet på A. P. Møller Skolen havde fortsat, siger Erik Andresen, som er lærer på skolen og styrelsesmedlem i Dansk Lærerforening i Sydslesvig.

Daniel Dürkop