Tosprogetheden i Sydslesvig er enestående

Sprogblanding i Sydslesvig giver både udfordring og muligheder for pædagogerne i daginstitutionerne.

Dkflahfostrup3

JARUPLUND. Sprogvurderingen er en vigtig del af det sprogpædagogiske arbejde i Skoleforeningens børnehaver og vuggestuer.

I godt og vel to år har man nu sprogvurderet børn i daginstitutionerne og udarbejdet handleplaner ud fra tre udviklingsområder: samspil, kommunikation og opmærksomhed. Sprogforståelse og sproglig bevidsthed og udtale, ordforråd og sætningsproduktion.

Vi ved en masse om emnet

I handleplanerne sættes der mål for, hvad der skal arbejdes hen imod, der beskrives, hvad der skal arbejdes med, og sættes navn på konkrete handlinger og aktiviteter, og hvem i institutionen eller i hjemmet der står for at føre planen ud i virkeligheden.

På et sprogpædagogisk netværksmøde inden jul mødtes pædagoger fra daginstitutionerne for at uddybe overvejelserne omkring emnet og sammentænke det med kollegerne på de andre institutioner. Der blev også præsenteret materiale som inspiration til pædagogernes arbejde med sprogvurderingen.

- Vi ved en masse om emnet. Den tosprogethed vi har i Sydslesvig, er enestående. Vi finder vores egne værktøjer, og finder ud af, hvordan man bedst gør, sagde børnehavekonsulent Petra von Oettingen på mødet, som fandt sted på Jaruplund Højskole.

I et oplæg kom børnehaveleder Helle Witt Nommensen fra Hostrup børnehave ind på forholdet mellem sproglige problemer, sprogforståelsen og ordforråd på andetsproget og præsenterede en handleplan fra sin egen institution.

Handleplan for barnet

- Det er vigtigt, at I laver en handleplan for barnet for at kunne se udviklingen over en periode, sagde Helle Witt Nommensen, som kunne se store sprogpædagogiske muligheder i de danske vuggestuer i Sydslesvig.

- At de får begge, det danske og det tyske sprog så tidligt betyder, at de er simultant tosproget, når de er tre år gamle. De har to modersmål, sagde hun.

Hun sagde også, at man ikke skal være bange, hvis børn blander dansk og tysk.

- Det betyder, at de er i en udviklingsfase.

Daniel Dürkop