To sprog - fælles udfordringer

Hvordan leder lederne i overgangen fra daginstitutionen og skole? Hvilke ledelsesudfordringer iagttages? Og hvordan muliggøres ledelse så børn og elever oplever motivation og sammenhæng i forhold til den sproglige udvikling på to sprog? Og hvordan inddrages forældrene meningsfuldt?

Billede

SØNDER BRARUP. En af de væsentlige hovedopgaver for lederen er løbende at koordinere organisationens rammer og målefterlevelse i en stigende kompleks virkelighed  – vores virkelig er tosproget.

»To sprog – fælles udfordringer« er emnet på Skoleforeningens fælles lederkonference på Chritsianslyst den 15. og 16. august – fælles for daginstitutionsledere, skoleledere og viceskoleledere og vi glæder os til to inspirerende dage, som tager afsæt i nogle af de ledelsesudfordringer lederne dagligt navigerer i.

Konferencen gennemføres i samarbejde med UC Syddanmark.