Pladsproblemerne i Askfelt bliver løst

ASKFELT. I Askfelt kan børnehaveforældrene i disse dage ånde lettet op. Sidste sommer lykkedes det kun Skoleforeningen ved hjælp at lokale forældreprotester at forlænge en dispensation, der giver Askfelt Danske Børnehave mulighed for at optage 40 i stedet for 25 børn. Skoleforeningen har nu besluttet at finansiere en tilbygning til børnehaven, som skaber plads til en yderligere børnegruppe. Der vil således ikke mere være brug for en dispensation.

DKFLA._Askfelt

 ASKFELT. Den danske børnehave og skole i Askfelt får en fælles tilbygning, der giver plads til yderligere et grupperum til børnehaven og et klasselokale til skolen.

Byggeprojektet er blevet godkendt af Skoleforeningens styrelse og skal stå færdig i efteråret. Pladsforholdene i Askfelt Danske Børnehave fik i fjor særlig mediebevågenhed, fordi kommunen ikke ville forlænge en dispensation, der gav børnehaven lov til at optage 40 i stedet for 25 børn. Efter forældreprotester og intensive forhandlinger blev dispensationen alligevel forlænget med et år.

Oprindeligt til 20 børn

Askfelt Børnehave er oprindelig normeret til at optage 20 børn i alderen 3-6 år. Siden 2008 har der været en lang venteliste til optagelsen i institutionen, og Skoleforeningen har derfor i 2008 efter ansøgning fået dispensation til at optage maksimalt 25 børn og i de efterfølgende tre år til at optage maksimalt 40 børn. I 2013 fik Skoleforeningen for første gang afslag på dispensationsansøgningen.

Varig løsning

I de efterfølgende forhandlinger har myndighederne påpeget nødvendigheden af en varig løsning i form af en tilbygning til institutionen. Askfelt Børnehave råder kun over en fast normering til at optage op til 20 børn. Hvis dispensationen til optagelse af flere børn stopper med slutningen af børnehaveåret 2013-2014 er det ensbetydende med, at børn, der står på institutionens venteliste, ikke kan optages, og at cirka ti børn må tages ud af børnehaven. Der er ingen ledige pladser i naboinstitutionerne i Egernførde.

Børne- og Skolefritidschef Birgit Messerschmidt er meget glad for, at der er kommet en varig løsning på pladsproblemerne i Askfelt.

Arbejde på højtryk

- Der arbejdes på højtryk for at få byggeriet gennemført. Vi regner med at det bliver færdig til efteråret.

Tilbygningen kommer også til at huse et nyt klasseværelse for Askfelt Danske Skole. Det skal erstatte en pavillon, som skolen hidtil har brugt.

- Dermed slår vi to fluer med et smæk, siger lederen af Skoleforeningens tekniske afdeling, Dirk Clausen.

Daniel Dürkop