Teaterseminar for unge på Jaruplund Højskole

Den Dansk-Tyske Børne- og Ungdomsteaterfestival afholdes i september 2014 under overskriften »HVOR GÅR GRÆNSEN«. I forbindelse med det inviterer SSF og BND teaterinteresserede unge (gymnasieelever og lærerstuderende) til et aktivt seminar den 6.-7. marts 2014.

Teaterseminar

TeaterseminarHvor går grænsen?

Hvornår er man sig selv? Hvornår er man det ikke? Hvor meget kan jeg være en anden og stadig være mig selv?

Vær med til to intense dage, hvor vi sammen med skuespillere og instruktører arbejder med ’hvem er jeg’, ’ hvem er vi’ og ’hvem er de andre?’

Vi skal lave små dramatiske scener, fotografier og video, arbejde med hver jeres stil, en gruppes samlede udtryk; dig, jer og de andre. Vi skal også se grænseoverskridende teater.

Forløbet er et intenst laboratorium, hvor vi eksperimenterer med forskellige måder at udtrykke sin egen identitet på. Og vi bliver sammen klogere på hvad det vil sige ’at være sig selv’. Er man overhovedet det? Eller er man en del af et kulturelt og stylistisk fællesskab.

Vi bruger teater-metoder og får måske hjælp fra en fotograf til at eksperimentere med ’hvor går grænsen’ for hvornår du er dig selv – og hvornår er du ikke.

Hvad får jeg ud af det?

Du lærer en masse om dit eget udtryk: Hvem er jeg, hvem er de andre.
Du bliver skarp på at afkode stil og udtryk. For seminariestuderende: I kan overføre den didaktik, de metoder og værktøjer vi bruger, til at
arbejde dramatisk og æstetiske med mange andre emner i en læringssammenhæng.

Hvornår er det? Og hvor?

Torsdag d. 6. marts kl. 9 – fredag d. 7. marts 2014 kl. 16

På Jaruplund Højskolen, Lundweg 2, D- 24976 Handewitt

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding pr. mail senest d. 10. februar til enten
Boris Erben (SSF) boris@syfo.de eller Uffe Iwersen (BDN) iwersen@bdn.dk

Hvad koster det?

27 EUR / 200 kr. (inkl. forplejning/overnatning, transport til/fra Jaruplund)

Hvem står for det?

Arrangører: Sydslesvigsk Forening (SSF), Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)
Samarbejdspartner: Connie Tronbjerg (Teatret Møllen), Claudia Mayer, Bolette Elvstrøm, Mette Ullersted