SSW deler ud til institutionerne

Overskud fra jul går til Harreslev og Kobbermølle.

Dkflassw

HARRESLEV. Kobbermølle Danske Skole og de to danske børnehaver i Harreslev har fået 300 euro hver fra Sydslesvigsk Vælgerforening i kommunen. Partiet står hvert år med en bod på markedspladsen i Harreslev, når der er julemarked. Her sælger de blandt andet gløgg og pølser. Overskuddet deles så ud til forskellige danske og tyske institutioner og foreninger.

Harreslevmark Børnehave bruger de 300 euro til at anskaffe et nyt kamera, da det gamle blev stjålet ved et indbrud i børnehaven fornyligt. Kobbermølle Danske Skole og den danske børnehave i Søndergade i Harreslev køber udendørs legetøj for pengene. Foruden de tre institutioner fik Sydslesvigsk Forening og industrimuseet i Kobbermølle 200 euro hver. Hos SSF bliver pengene brugt til en familieudflugt i samarbejde med skolen, og industrimuseet bruger beløbet på almen drift.

- Det er rigtig flot, at I har samlet så mange penge sammen ved en frivillig indsats, takkede SSFs formand i Kobbermølle, Bodil Daetz.

Daniel Dürkop