Sprogvejledere giver indlæringen et løft

Børnehave- og vuggestuepædagoger og forældre får gavn af tre pædagoger med en helt særlig uddannelse.

Dkflasprogvejledere4

SYDSLESVIG. Daginstitutionerne i Skoleforeningen har for tiden tre sprogvejledere, som er med til at forbedre børnenes sprogtilegnelse. Det er pædagogerne Lone Krogh, Margit Alexander og Helle Witt-Nommensen, som har været igennem en sprogvejlederuddannelse, ved af UC Lillebælt.

- Vi holder foredrag for pædagoger eller forældregrupper, arrangerer kurser for medhjælpere og er med til at udarbejde målsætningerne til sprog og læsning for de 0 til tre-årige, fortælle Helle Witt-Nommensen, som til dagligt er leder af den danske børnehave i Hostrup.

- Vores opgave er, at komme med indspark og inspiration til de andre pædagoger, siger hun.

Skoleforeningen ligesom hele uddannelsessektoren i Danmark og Tyskland, er midt i en proces, hvor tingene forandrer sig. Der er mere og mere fokus på sprogindlæringen allerede i en meget tidlig alder. Skoleforeningen har her med tosprogetheden i Sydslesvig en særlig udfordring og opgave. Her er sprogvejlederne sparringspartner for både pædagoger og forældre.

Mange redskaber

- Hvis der er et ønske om, at en af os skal komme ud og holde et oplæg, kan man bare kontakte børnehavekontoret, siger Helle Witt-Nommensen.

- Vi har mange redskaber at arbejde med til sprogindlæring. De giver rigtigt meget, hvis man bruger dem bevidst. Især hos de tosprogede børn er det vigtigt, at man gør en meget fokuseret indsats, når de skal tilegne sig sprog, siger hun og fortsætter:

- Udviklingen sker, imens børnene bruger sproget. Men er det bare noget de lærer udenad eller tilegner de sig virkeligt sproget. Det kan man kun finde ud af, hvis man ser på, om det enkelte barn virkeligt dykker ned i det, og er opmærksom på dets sprog.

Daniel Dürkop