Skoler inviteres til STOMP

Skolerne i Flensborg by, Flensborg amt og Sydtønder amt har fået en invitation til nogle STOMP-workshop med Jesper Falch i forbindelse med årsmøderne 2014.

FLENSBORG. Jesper Falch er efterhånden en hyppig gæst i Sydslesvig, hvor han sætter gang i eleverne med murerspande og gode rytmer. STOMP-Workshoppene munder ud i optræden til Friluftsmødet i Flensborg søndag den 25. maj, hvor elever fra 4.-6. klasse vil være med til at sprede gode rytmer, farve og glad stemning i optoget. Efterfølgende optræder de 180 elever samlet på pladsen. Som prikken over i´et vil folkgruppen Phønix, hvor Jesper Falch spiller trommer, give en koncert på pladsen.

SSF, Dansk Central Bibliotek og SdU er gået sammen om dette initiativ og håber, at der vil blive taget godt i mod ideen. Projektet støttes af Kulturboost.

Der er sendt breve ud til skolerne, tilmelding tages i mod på Sekretariatet for Flensborg amt internt nummer 91-155/156 eller udefra 0461 14408156/155. Tilmeldingsfristen er den 7. april.