Skaderne på Drage Børnehave under lup

Drage Børnehave er så hårdt medtaget efter stormen, at omkostningerne ved at sætte den i stand måske overstiger bygningens værdi.

Dkflastormdrage1

 DRAGE. Den institution der har været hårdest ramt af orkanen Christian i oktober, er den danske børnehave i Drage. Den kan ikke bruges for tiden, alle børn er blevet udstationeret til børnehaven i Frederiksstad.

- Landsbyens største træ er væltet ind over børnehaven, berettede lederen af teknisk afdeling på det seneste styrelsesmøde.

Skaderne er massive, så massive, at Skoleforeningens forsikring for tiden er ved at gøre op, om bygningen overhovedet er det værd, det ville koste at reparere alle stormskader.

Nyt tag

Også i Aventoft må man se i øjnene, at skaderne på børnehavens tag er så omfattende, at det næppe kan betale sig at lappe det. Vinden blæste så stærkt på vestkysten, at naboens carport fløj ind i taget.

- Der er faktisk brug for et helt nyt tag, så vi er i gang med at forhandle med forsikringen, sagde Dirk Clausen på mødet.

Han vurderer, at Skoleforeningen selv skal betale mellem 70.000 og 80.000 euro på grund af orkanen.

- Hver eneste institution er forsikret med en egenandel på 1000 euro. Det er altså de mange små skader, som ikke dækkes af forsikringen, der koster vores egne penge. En anden økonomisk faktor er, at der er et forholdsvis lille beløb i de enkelte forsikringer til at få ryddet op efter væltede træer. Det er på 2500 euro. Men vi har for eksempel i Jaruplund mistet hele skoleskoven. Her har der været brug for specielle maskiner til at rydde op, og det koster penge. I det hele taget er oprydningsarbejdet meget vanskeligt. De væltede træer er jo en sikkerhedsrisiko, men det har vi fået styr på allerede. Tilbage er for eksempel at fjerne rødderne fra de mange væltede træer, og det er meget vanskeligt, siger Dirk Clausen.

Daniel Dürkop