Situationen i daginstitutionerne i morgen

Daginstitutionerne i Nordfrisland er lukket, nødordninger i de øvrige danske daginstitutioner.

Daginstitutionerne i Nordfrisland amt er på anbefaling af myndighederne (»Kreisheimaufsicht«) lukket i morgen den 6. december 2013.

Daginstitutionernes ledere i Flensborg by, Slesvig-Flensborg amt, Rendsborg-Egernførde amt og byen Kiel har i løbet af dagen været i kontakt med forældrene og truffet aftaler for i morgen.

Der er ingen børnehavekørsel i morgen. Såfremt der ikke er aftalt andet med forældrene, holder institutionerne nødåbent i morgen for at sikre pasningen for børn uden andre pasningsmuligheder.

Børne- og Skolefritidskontoret har været i kontakt med alle daginstitutioner og fremhævet, at der skal tages højde for både børn og ansattes sikkerhed.

Fremgangsmåden er afstemt med myndighederne og følger anbefalingerne for de tyske institutioner.