Samarbejde om de nye forældre

Skoleforeningen og SSF er enige om målet, når det gælder om at få integreret nye medlemmer i mindretallet.

 På Sydslesvigsk Forenings landsmøde kom SSFs nye formand, Jon Hardon Hansen, med en statusrapport over arbejdet i det såkaldte integrationsudvalg, hvor SSF og Skoleforeningen ser på, hvordan man bedst integrerer nye forældre i det danske mindretal. Udvalget regner med at præsentere konkrete tiltag for Skoleforeningens styrelse og SSFs hovedstyrelse i starten af næste år.

Udvalget har blandt andet set på eksempler på, hvor samarbejdet mellem Skoleforeningen og SSF om at aktivere de nye forældre fungerer meget godt, blandt andet i Askfelt. Et tæt samarbejde mellem institutionerne og foreningerne, inddragelse af forældrene, sprogkurser, oplysningsarbejde er nogle af de vigtige tiltag.

Mange instrumenter

- Diskussionslysten i udvalget har været både meget stor og lidenskabelig. Skal man drage en foreløbig konklusion, så må det være den, at alle er blevet bestyrket i og er enige om, at mindretallet har brug for en integrationspolitik. Der er mange bolde i luften med hensyn til, hvilke instrumenter, der kunne virke som en løftestang og føre til, at målgruppen i løbet af en overskuelig årrække kommer til at føle et medejerskab til vore institutioners og organisationers indre liv, og derved opnår en bevidsthed om at være blevet mindretalsborger, der er i stand til at identificere sig med vort danske univers, sagde Jon Hardon Hansen.

Krav til alle

Et overordnet emne som er blevet diskuteret livligt, er, hvilke krav mindretallet kan eller bør stille til de nye forældre. Endvidere har udvalget diskuteret, hvorvidt vi skal stille krav til os selv i forhold til den fælles opgave at integrere de nye forældre.

- Hvis målgruppen virkelig ønsker at integreres i vort mindretal, stiller det ikke bare krav til de nye, men også til os selv. Nemlig det krav, at vi selv er klar i mælet, det vil sige at vi er identificerbare som danske. Hver enkelt mindretalsborger må opfatte sig selv ikke blot som et almindeligt foreningsmedlem eller en almindelig faglærer eller almindelig pædagog, men må også forstå sig selv som en mindretalsambassadør. Når vi er enige om, at alle mindretallets medlemmer tillige er mindretalsambassadører, indebærer det jo, at alle principielt har en forpligtelse til at vise de nye vejen ind i vores danske verden, sagde Jon Hardon Hansen.

Kulturelt ståsted

Skoleforeningens formand, Per Gildberg sagde på SSFs landsmøde, at Skoleforeningen helt klart har den opfattelse, at mindretallet er en enhed.

- Vælger man vore skoler eller vore institutioner, har man valgt det danske mindretal som kulturelt ståsted for sin familie. Alle nye, som kommer til os, får en grundig introduktion om helheden, om konsekvensen af et valg af Skoleforeningen og mindretallet. Vi gør helt klart, hvilke forventninger vi har til ny medlemmer. Vi vil, i et positivt samarbejde med SSF, overbevise og hverve alle vores medlemmer til et frivilligt medlemskab i SSF, men betoningen ligger på frivilligt, ikke på automatisk forpligtelse. Vi stiller som altid hus og rum til disposition for alt frivilligt kultur- og fritidsarbejde i de andre organisationer, vi opfordrer til at alle vore medlemmer stemmer SSW ved valg, holder Flensborg Avis, benytter Dansk Kirke til kirkelige handlinger, SfUs tilbud og så videre, sagde han.

Daniel Dürkop