Rekordstort deltagerantal til skolekorstævne

Sydslesvigkredsen af den nu nedlagte organisationen DABU (Danmarks Børne- og Ungdomskor) inviterer til korstævne for alle sangglade sydslesvigske skolekorsangere.

Skolekor6

Og i år kan vi glæde os over at have så mange tilmeldinger, at vi har valgt at afholde to korstævner, nemlig

onsdag, den 26. februar 2014 på Harreslev Danske Skole kl. 9-13.30 samt
torsdag, den 27. februar 2014 på Husum Danske Skole kl. 8-12.15.

Ved begge korstævner vil der være en åben prøve. I Harreslev bliver det kl. 12.30 og i Husum kl. 11.30. Her vil forældre og andre interesserede have mulighed for at komme og lytte til hvad vi har fået ud af dagen. Instruktør til begge stævner bliver Erik Sommer, som til begivenheden har udvalgt nogle sange, han selv har arrangeres og til dels også selv har komponeret. Disse sange, som korene øver sig på i ugerne op til korstævnet, vil blive »finpudset« i løbet af dagen og slutteligt fremført til den åbne prøve.

Om instruktøren:
Erik Sommer er uddannet musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Har været højskolelærer på hhv. Silkeborg Højskole og Danebod Højskole, lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium & HF ved Lemvig i Vestjylland samt forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.
Har været instruktør på utallige korstævner for både børn og voksne samt på efteruddannelseskurser for musiklærere mv.. Erik Sommer er p.t. repræsenteret med flere sange og salmemelodier i både Dansk Sang, Højskolesangbogen og den nye salmebog.

Følgende skoler deltager i Harreslev:
Jens Jessen-Skolen, Gustav Johannsen-Skolen, Lyksborg Danske-Skole, Harreslev Danske-Skole, Jes-Kruse-Skolen, Ejderskolen, Gottorp-Skolen, Kobbermølle Danske-Skole, Skovlund-Valsbøl Danske-Skole, Oksevejens Skole, Jørgensby-Skolen og Cornelius Hansen-Skolen.

Følgende skoler deltager i Husum:
A.P.Møller-Skolen, Hiorth Lorenzen-Skolen, Husum Danske-Skole, Uffe-Skolen, Hans-Helgesen-Skolen, Bredsted Danske-Skole og Treja Danske-Skole.