Reflektion gennem kameralinsen

Film er et godt medium, når skoleelever skal bevidstgøres om deres egen adfærd.

Dkflajaruplund2

JARUPLUND. Eleverne i 4. til 6. klasse på Jaruplund Danske Skole har været igennem et længere forløb omkring trivsel. Her har de blandt andet været igennem et deeskalationstræning og har gennemført et filmprojekt omkring mobning.

- Vi har villet styrke fællesskabet i klassen, siger lærer Kerstin Breuch, som underviser i den sammenlæste klasse.

For selvfølgelig opstår der også konflikter på en lille skole med 36 elever. Det er ikke kun der, hvor der går flere hundrede elever, at det kan være nødvendigt, at man giver eleverne nogle redskaber i hænderne, så de trives bedre i skolen.

Svært at se konflikterne

- For eleverne kan det være svært at se konflikterne, fordi de selv er inde i dem lige nu. Derfor er det vigtigt, at man stopper op og lader dem reflektere, siger Kerstin Breuch. Og det er netop det, man igennem forskellige rollespil gør i deeskalationstræning. Film er ligeledes et godt medium til at klarlægge nogle konflikter, ved Bjarne Truelsen, som er leder af »Offener Kanal« i Flensborg. Han har gode erfaringer med filmprojekter omkring trivsel.

- De beskæftiger sig intensivt med emner som mobning. Vi skriver scenerne, øver dem og indspiller dem med kamera. De unge spiller en rolle, og det gør, at de kan reflektere over forskellige problemstillinger med en vis distance. Samtidig ligner problemstillingerne, de måske selv oplever fra den ene eller anden side, siger Bjarne Truelsen.

Som en lille sidegevinst lærer de også en masse om mediet film.

- De oplever, at film er manipulerende. At ting bliver iscenesat, ligesom når vi lige om lidt går ud, icenesætter et billede til artiklen i Fokus. De unge lærer, at de ikke skal tro på, at ting er helt præcist som det, de ser i fjernsynet eller læser i en avis, siger Bjarne Truelsen.

Daniel Dürkop