Nyt fælleselevråd

Skoleforeningens nye fælleselevråd blev i denne uge konstitueret på Duborg-Skolen i Flensborg.

Dkflafaelleselevraad

SYDSLESVIG. Skoleforeningens nye fælleselevråd blev i denne uge konstitueret på Duborg-Skolen i Flensborg.

Fælleselevrådet består af repræsentanter fra alle fællesskoler og har til opgave at varetager elevernes og elevrådenes interesser over for Skoleforeningen samt andre organisationer.

På mødet i Flensborg blev der blandt andet valgt et forretningsudvalg med Paul Schwinger fra Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg som formand, Maj Tolkmitt, Sønder Brarup Danske Skole som næstformand, Paul Hinze fra Duborg-Skolen som kasserer og Michael Eybye Gustav Johannsen-Skolen, Matti Ullrich, Sønder Brarup Danske Skole og Coco Heger fra Jes Kruse-Skolen i Egernførde som referenter. Frem til næste møde i november udarbejder fælleselevrådet en liste med emner, der skal behandles i dette skoleår.

Daniel Dürkop

Læs mere her