Nye ledere i Sydslesvig

En hel række nye ledere er netop tiltrådt deres nye stillinger i skolerne og i børnehaverne i Sydslesvig.

Ina Kollmann er siden 1. december børnehaveleder i Gottorp-Skolens Børnehave i Slesvig. Hun afløser Ralf Gburek, der er gået på pension.

Ina Kollmann, 43 år, har bopæl i Slesvig. Efter endt pædagoguddannelse i Kolding blev Ina Kollmann den 1. februar 1995 ansat i Oksevejens Børnehave som pædagog med funktion som stedfortræder. I 1997 flyttede hun til en tilsvarende stilling i Rendsborg Børnehave.

Siden 1. februar 2007 er Gottorp-Skolens Børnehave Ina Kollmanns ansættelsessted. Her har hun været konstitueret som børnehaveleder i et sygevikariat siden marts 2012.

Anne Asmussen bliver pr 1. januar ny daginstitutionsleder ved Nystadens Vuggestue. Hun har hidtil været afdelingsleder i vuggestuen.

Anne Asmussen er 33 år og bor i Flensborg.

Efter endt pædagoguddannelse ved Seminariet i Aabenraa blev Anne Asmussen i februar 2005 ansat i Engelsby Børnehave, hvor hun fra december 2005 havde funktion som stedfortræder.

Den 1. september 2010 flyttede Anne Asmussen til en pædagogstilling i den nyoprettede vuggestueafdeling ved Skovgades Børnehave. Siden 1. marts 2012 er hun ansat som afdelingsleder for vuggestueafdelingen, der fremover har navnet Nystadens Vuggestue

Afdelingsleder Solveig Bendorff, Skovgades Børnehave bliver nu daginstitutionsleder i børnehaven

Solveig Bendorff er 37 år og bor i Flensborg. Efter endt pædagoguddannelse ved Seminariet i Aabenraa blev Solveig Bendorff den 1. oktober 2002 ansat i Skovgades Børnehave som pædagog med funktion som stedfortræder.

Siden marts 2012 er Solveig Bendorff ansat som afdelingsleder for børnehaven.

Solveig Bendorff tiltræder stillingen som daginstitutionsleder den 1. januar 2014. Hun afløser Bodil Meyer, der går på pension.

Björn Rosenbaum er siden 1. november ny skoleinspektør på Treja Danske Skole. Björn Rosenbaum er 48 år, bor i Tarp og har to børn.

Efter læreruddannelse ved hhv. PH Flensborg og Haderslev Statsseminarium blev Björn Rosenbaum den 1. august 1987 ansat i en lærerstilling ved Jernved Danske Skole og Risby Danske Skole. I 2001 blev Björn Rosenbaum forflyttet til Kaj Munk-Skolen, og siden 1. august 2004 har Treja Danske Skole været hans tjenestested.

Efter en periode som konstitueret i stillingen tiltrådte Björn Rosenbaum som skoleinspektør den 1. november 2013. Han afløser skoleinspektør Zolveigh Ravn, der er gået på pension.

Ny skoleleder på Jørgensby-Skolen i Flensborg er siden 1. november Sølvi Johansen Koch. Hun er 56 år og bor i Tinglev.

Hun er læreruddannet i 1981 fra Tønder Statsseminarium. Sølvi Johansen Koch har i årenes løb været ansat som lærer ved Kruså Skole, Bov Skole og Egernsund Skole. Fra 2001 indtil sin nuværende ansættelse hos Skoleforeningen har Sølvi Koch været skoleleder ved Gram Skole.

Hun har afløst Eberhard von Oettingen, der er flyttet til en konsulentstilling i Centraladministrationen.

Ny viceskoleinspektør på Jørgensby-Skolen er Sandra Mikkelsen. Hun er 38 år, bor i Flensborg og har to børn. Efter læreruddannelsen i hhv. Flensborg og Haderslev blev Sandra Mikkelsen i 2006 ansat ved Brundlundskolen i Aabenraa. I 2012 flyttede hun til en lærerstilling ved Lyreskovskolen i Kruså.

Sandra Mikkelsen tiltræder som viceskoleinspektør ved Jørgensby-Skolen den 1. februar kommende år. Hun afløser viceskoleinspektør Ane Schmidt, der flytter til en konsulentstilling i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Daniel Dürkop